Klackabacken – ny medlem

posted in: Okategoriserade | 0

Vi välkomnar Klackabacken Båtklubb till Skånes Båtförbund.

Klubben som med en snabb start är väl hemma i vårt BAS program.

Båtklubben ligger i norra delen av Ivö sjön på en vackert belägen udde.

 

 

 

Förbundsråd

posted in: Kallelser/inbjudningar | 0

Nu är det dags för årets förbundsråd som går av stapeln lördagen den 11 november 2023 på Falsterbo Kursgård.

Vi startar 09.30 med frukostfika.

Ämnet för dagen är Lagar och paragrafer i klubb/förening.

Sista anmälningsdag är 2023-10-31 till lisbet@skanebat.se eller 0761-890054. Även specialkost måste meddelas senast 2023-10-31.

Beräknad avslut 12.30 med lunch

 

Avfallshantering för båtklubbar

posted in: Miljö | 0

Nya regler för båtklubbar – avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. 

Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan.

Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12, är Svenska Båtunionens handledning som går igenom hur man inventerar hamnen och upprättar en avfallshanteringsplan. Arbetet är ganska omfattande och det är många olika uppgifter som ska inventeras, bedömas och redovisas. Ansvariga för planen ska utses och löpande egenkontroller och revideringar ska ske regelbundet. Det finns även krav på samråd med användarna av hamnen.

Om båtklubben inte har en godkänd avfallshanteringsplan, eller saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba båtklubben.

Ladda ner och läs Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12 här.

Mall för avfallshanteringsplan

Svenska Båtunionen har även tagit fram en digital, ifyllnadsbar mall för avfallshanteringsplanen. Dokumentet laddas ner, fylls i och sparas som i pdf-format. Det är även möjligt att skriva ut dokumentet och fylla i det för hand.

 

Webbinarier som stöd

Som ytterligare stöd kommer våra regionala båtförbund, med stöd av Svenska Båtunionen, bjuda in till digitala webbinarier i slutet av augusti och början av september. Under webbinarierna kommer handledningen och mallen kommenteras och diskuteras. Webbinarierna genomförs den 29 och 30 augusti samt 6 september med start kl 19.00. Inbjudan kommer från ert båtförbund i mitten av augusti.

 

 

 

Internationella flytvästdagen

posted in: Okategoriserade | 0

HÅLL ER FLYTANDE! 

Båtsäsongen är här och det är fantastiskt. Vi har väl alla längtat efter att få komma ut på sjön och njuta av båtlivet. Men hur sjösäker är du? Tillhör du kategorin som tycker att flytväst på sjön är onödigt och har en massa argument för varför du inte behöver det? 


Internationella flytvästdagen
Den 21 maj infaller internationella flytvästdagen, en dag värd att uppmärksammas. Inga äkta makar, barn, barnbarn, syskon, föräldrar eller övrig släkt och vänner, ska behöva sörja någon för avsaknaden av något så självklart som en flytväst. Så vi uppmanar alla att använda flytväst, och inte bara när ni är ute på sjön. Många olyckor händer när man ligger med båten i en hamn och springer omkring på båten. Tänk också på att ha flytväst på barnen när de befinner sig på bryggorna och på hamnplanen. En olycka händer så lätt!

Även om du inte är rädd om dig själv, så har du kanske familjemedlemmar och vänner som skulle sakna dig något förfärligt om du förolyckades på sjön. Och om anledningen var att du inte använde flytväst, skulle du vilja att dina nära och kära var tvungna att leva med den vetskapen och ständigt ställa sig frågan: Varför hade han inte flytväst!

Och ja, vi skriver han, för bland de som omkommer på sjön varje år i samband med fritidsbåtsolyckor, är övervägande delen män mellan 50 – 80 år*.
Men självklart ska alla i båten ha flytväst.

Det finns många undanflykter och ”flytvästen är i vägen” ” jag kan simma”, är bara några av dem. Idag finns det flytetyg i massor av olika varianter och färger. Flytvästar som ser ut som jackor och täckvästar. Självutlösande flytvästar. Praktiska seglarvästar. Rosa. Blå. Vita. Röda. Det allra bästa är självklart att använda en flytväst som syns tydligt om du faller över bord. Men den allra bästa flytvästen är den som blir använd!

Har ni vänner som ska följa med på båten som inte har flytväst, så finns det massor av flytvästdepåer runt om i landet där man kan hyra eller låna flytvästar.

VI ÖNSKAR ER EN UNDERBAR OCH SJÖSÄKER BÅTSOMMAR!
Skånes Båtförbund

*statistik Svenska Livräddningssällskapet

Båtsamverkan

posted in: Okategoriserade | 0

Båtsamverkan.
Är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar.
Båtsamverkan kan förhindra brott.Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Till hjälp finns bl a Båtkortet som är en ifyllnadsbar pdf som du kan spara i din telefon eller i en molntjänst för att ha nära tillhands.

Ladda ner pdf:en och öppna Adobe Reader (gratis nedladdning) för att fylla i blanketten och spara till din dator/telefon

Du kan även använda dig av LILLA BÅTKORTET.

Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

posted in: Okategoriserade | 0
Nyhet 2022-10-18

Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så kommer flera trafikkanaler på VHF-bandet förändras den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.

Sjöfartsverket äger och förvaltar basstationerna i Sverige och förändringen kommer därför påverka på vilken kanal utläsningar av navigationsvarningar och väder sker på VHF-nätet.

Nödkanalen 16 kommer inte att påverkas av denna förändring.https://www.sjofartsverket.se/globalassets/tjanster/bygg-och-teknik/sfv_svensk-kustradio_a4_v6.pdf

 

Utbildning i nya BAS

posted in: Utbildning | 0

Passa på att delta i nya utbildningar i BAS 3

Vi håller webinar med presentation av nya BAS 3 ungefär en gång per vecka. Planerade tillfällen före juluppehållet är torsdag 8 december, onsdag 14 december och tisdag 20 december. Det är olika inriktning på dessa webinar – t.ex. “BAS ekonomiadministration” och “BAS för hamnansvarig” men även mer generell introduktion till BAS version 3.

Du hittar information och anmälan till webinaren i kalendern på hemsidan. Generell information om BAS utbildning hittar du här.

Tidigare genomförda utbildningar BAS 3

Vi spelar in vissa webinar och publicerar på BAS Youtubekanal tillsammans med annat relaterat till BAS.

BAS support

När du är i BAS finner du manualen under symbolen som ser ut som en livboj. Manualen är under ständig utveckling och förbättras kontinuerligt. Manualen kompletteras med instruktionsfilmer som man hittar på BAS Youtubekanal (ofta länkat från manualen).

Du kan ställa frågor till supporten, anmäla fel i BAS och lämna önskemål om utveckling via menyn “Hjälp”/”Support” i BAS.

Anmäl dig här

 

Båtunionens XRF-projekt

posted in: Hamn | 0

Båtunionens XRF-projekt

För länge sedan framkom det att vissa bottenfärger innehöll TBT ( TriButylTenn). TBT visade sig vara mycket effektivt mot beväxning MEN har även mycket allvarliga bieffekter på vattenlevande organismer.

Ämnet förbjöds i bottenfärger för fritidsbåtar 1989 och något senare för yrkessjöfarten. Totalförbjudet sedan 2008.

TBT är långlivat, bryts inte ner och anses nu vara så allvarligt att det måste avlägsnas från båtbottnarna. Dock är inte alla båtar drabbade. Nya båtar, efter förbudet 1989, är högst sannolikt TBT-fria om de inte målats med den yrkesfartygsfärg som var tillåten för yrkessjöfarten ytterligare några år.

Det gäller dessutom att bottenfärger med TBT inte får förekomma på båtar, dvs även om färgen applicerats före 1989 så ska den tas bort!

Svenska Båtunionens startade XRF-projektet som nu går in på sitt tredje år. Projektet syftar till att utbilda båtklubbsfunktionärer till mätförrättare där båtklubben sedan kan låna Svenska Båtunionens XRF-instrument för att mäta båtklubbens egna båtar. En provverksamhet har genomförts i ett antal klubbar med gott resultat och breddas nu till samtliga klubbar inom SBU.

Läs mer om XRF-projektet och anmäl ert intresse här!

Genom en XRF-mätning kan båtklubben snabbt och enkelt ta reda på eventuell biocidförekomst på respektive båtägares båtskrov och på så vis få en indikation på om båtskrovet behöver åtgärdas utifrån myndigheternas bestämmelser. Läs gärna bestämmelserna i länken nedan.

Länk till att bestämmelserna från Transportstyrelsen: Måla båtbotten

Svenska Båtunionen genomför utbildningar två gånger per år och nästa utbildningstillfälle planeras till vårvintern 2023. Det finns fortfarande platser kvar!