Från Svenska Båtunionens Miljökonferens 2024

posted in: Miljö | 0

Livscykelanalys för att reducera klimatbelastning från fritidsbåtar.

Tom Tveitan, fd Volvo Penta, berättade om den uppmärksammade ICOMIA-rapporten som har kartlagt fritidsbåtarnas koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv.

Hur stor är koldioxidbelastningen från det att en båt ”föds tills den skrotas”? Båtar lever ca 35-40 år och att bygga ett nytt skrov ger en stor CO2 belastning. Men vad händer om vi byter från ett bränsle till ett mera miljövänligt HVO? Båtar som idag använder diesel skulle bidra med en stor minskning i klimatbelastning om de istället använder HVO. 

Livscykelanalys-fritidsbatars-framdrivning-ICOMIA