Tips mm till klubbar

På denna sidan lägger vi in sådana tips, länkadresser och hänvisningar som vi bedömer att klubbar och funktionärer kan ha nytta av i sin verksamhet. Särskilt viktigt är det att veta vad man gör när man bildar en ny förening eller när styrelsen byts ut efter hand, så alla blir uppdaterade i de regler och ansvarsförhållanden som gäller i föreningar och styrelser.

Hur organisera en hamn?
När man driver en hamnanläggning stöter man förr eller senare på behov av olika blanketter för hamnplatsavtal och ordningsföreskrifter eller regler för gästande båtar. Man kanske behöver anställa en hamnchef, och då vill man ha ett anställningsavtal som reglerar detta. Man kanske vill ha en arbetsbeskrivning för hamnchefen.
För att ge en hjälp på vägen visar vi här på några exempel, tagna ur verkligheten, och som går bra att ta efter, men tänk på att de måste anpassas till den egna klubbens verksamhet – den ena klubben eller hamnen är som bekant den andra inte lik. SkBf:s styrelse ställer gärna upp med hjälp och råd om någon klubb vill ha den, vi har sammantaget en mycket bred kompetens vad avser klubb- eller hamndrift! Klubbarna har även möjlighet att få gratis hjälp av vår egen jurist.
Här kan du ladda ner blanketter i PDF-format för:
hamnplatsavtal (i detta fallet ett interimistiskt sådant)
ordningsföreskrifter för hamnen
regler för gästande båtar
anställningsavtal för hamnchef
arbetsbeskrivning för hamnchef

 

Hamnar för fritidsbåtar
Svenska Båtunionen har tagit fram en handbok för administration av båthamnen. Den innehåller flera avtal, arbetsbeskrivning och rutiner för fritidsbåthamnen.

Moms för ideella föreningar
Det är mycket spekulerande just nu huruvida det blir moms eller ej för ideella föreningar. Beskeden växlar dag för dag, men här är en intressant länk, som ger lugnande besked -Fan tro´t som någon sade…
Det ideella föreningslivet föreslås bli positivt särbehandlade även i fortsättningen. Det beskedet kunde Finansdepartementet lämna folkrörelseorganisationerna vid ett seminarium i november 2004 om förändringar i momslagstiftningen. Läs mer här.

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten
En rapport från Bokföringsnämnden som beskriver olika regler som gäller ideella föreningar och i viss mån ekonomiska föreningar särskilt vad avser bokföringsskyldigheten, årsredovisning, skattskyldighet mm. Ladda ner ett PDF-formulär här. Under fliken Publikationer hittar du rapporten ”Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten”.

Informationsskrift från Skattemyndigheten
Skattemyndigheten har sammanställt en väldigt nyttig publikation, Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser, som du kan ladda ner här. Gå in under Broschyrer/ Alla broschyrer, och under rubriken Direkt skatt – taxering hittar du publikationen ”RSV 324, Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser”.

Administrationssystem för båtklubbar
Jörn Plato och Stefan Rosenkvist är IT-ansvariga i förbundet har nu genomgått SBU:s utbildning i det nya dataprogrammet för klubbadministration i BAS. Programmet kan underlätta båtklubbarnas medlemsregister- och avgiftshantering, och det är i gratis för medlemsklubbarna att använda. De klubbar som är intresserade av programmet ombedes kontakta via E-mail, jorn@skanebat.se
eller
Stefan@skanebat.se

Angående Båtklubbsförsäkringen
Alla klubbar som är anslutna till SBU erhåller ett kostnadsfritt grundskydd, som kan kompletteras med olika tilläggsförsäkringar.
I det gröna försäkringsbesked som klubbarna erhåller i slutet av varje år står beskrivet vad som gäller.
Det är viktigt att klubbarna förvarar detta besked på ett betryggande sätt eftersom det är en värdehandling. Läs mer i beskedet.

Nya förbättrade villkor. Klubben kan nu teckna tilläggsförsäkringar utifrån egna behov, bl a styrelseförsäkring. Information finner du på www.svenskasjo.se

Länkar SkBf Hemsida – prissättning

Ideella klubbar och föreningar – länkas gratis under sponsrade länkar

Kommersiella länkar – kostar 500:- / helår

Kommersiella länkar avseende enstaka arrangemang – kostar 350:- för upp till 3 månaders utlägg

Kontakta IT-ansvarig vid intresse

Klubbutskick

Utskick av tillhandahållet material till klubbar med ordinarie utskick

Utskick inkl blänkare eller länk på hemsidan. Totalvikt inkl eget mtrl max 100 gram – 1000:- / gång
Utskick inkl blänkare eller länk på hemsidan. Totalvikt inkl eget mtrl 100-200 gram – 1000:- / gång