Kommitténs uppgift är att bistå medlemsklubbarna med juridisk rådgivning i båtlivsanknutna frågor vid olika föreningsjuridiska problem och i klubbarnas kontakter med t ex kommuner och andra myndigheter.
En viktig uppgift för kommittén är också att lämna rådgivning till SkBf:s styrelse och dess olika kommittéer.