Ungdomsverksamheten inom förbundet har som mål att skapa intresse hos barn och ungdomar för den mångfald av former som båtlivsutövandet har att erbjuda.
SkBf vill aktivt stödja, på sätt som Båtdagen (årsmötet) beslutar, arbetet ute i båtklubbarna för att stimulera till en bra barn- och ungdomsverksamhet.

En av de största utmaningarna vi har som båtklubbar är att få nya generationer att komma in i båtlivet. Att på ett säkert och roligt sätt kunna introducera barn, ungdomar och andra till både aktiviteter och uppdrag i klubben måste vara en av klubbarnas viktigaste uppgifter.

Skånes Båtförbund anordnar därför en ledarutbildning för ungdomar i mån av behov. Det vi siktar på är ledarskap i kombination med föreningskunskap och utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Jolleskolan 1 och 2 samt Båtföraren

Barn- och ungdomskommittén arbetar för att intressera kommande generationers båtfolk för båtlivet. Vi vill vara ett stöd för klubbarna i arbetet med båtskolor och båtläger. HB-Ungdomsverksamhet-i-båtklubben.

Nu finns ett material att använda, utgivet av SBU.

Kurshäftena ”Jolleseglaren 1” och ”Jolleseglaren 2” är inriktade på jollesegling och häftet ”Båtföraren” på motorbåtsåkande (ej höghastighet). Till häftena finns även kursplaneringar för ledarna baserade på 30 timmars kurs. Samtliga häften finns nedladdningsbara på SBU:s hemsida här.

Svenska Båtunionens policy mot kränkningar, trakasserier och övergrepp.

Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamhetsberättelser:

2017
2016
2015
2014