Vad är SkBf?

Skånes Båtförbund (SkBf) är den gemensamma organisationen för båtklubbarna i Skåne. Skånes Båtförbund är medlem i Svenska Båtunionen (SBU). Båtförbundet är den största främjande- och friluftsorganisationen för skånskt båtliv och därmed representant för det stora flertalet båtlivsaktiva. Förbundet arbetar med och företräder båtlivet i Skåne inom följande områden:

Båtlivsanläggningar Hamn – Miljö – Turism
Båtsäkerhet Teknik-Besiktning
Information Tidningen BÅTLIV
Försäkringar Båtförsäkring – Båtklubbsförsäkring
Juridik Konsultation/Rådgivning till Båtklubben

Se även: Skånes Båtförbunds foldern

I Sverige finns 26 båtförbund och ca 900 båtklubbar med tillsammans mer är 170 000 klubbmedlemmar, och av dessa är ca 35 000 ungdomar. Det innebär att båtlivet är en av landets största folkrörelser och att SBU är den största främjande- och friluftsorganisationen för svenskt båtliv.

Inom Skånes gränser finns det ca 12 000 personer som ägnar sig åt båtliv som fritidsaktivitet eller idrott, och av dessa är ca 2 000 ungdomar. Inom regionen finns ca 50 båtklubbar, och av dessa är 38 klubbar anslutna till SkBf och därmed SBU. En av dessa klubbar är din båtklubb. Hur påverkas då du som medlem i båtklubben av klubbens medlemskap och vilka förmåner får du?
Den mest påtagliga förmånen är att du får 6 nummer av medlemstidningen BÅTLIV. Andra förmåner som är väl värda att nämna är att du genom klubbens medlemskap kan försäkra din båt hos Svenska Sjö AB, som är det organiserade båtlivets egen försäkring, och därför oftast kan erbjuda förmånligare premier än andra bolag på marknaden.

En annan bra medlemsförmån som du bör utnyttja för att minimera risken för haveri är att med hjälp av dokumentet ”Egenkontroll av fritidsbåt” gör en egen säkerhetsbesiktning av din båt. I några klubbar finns fortfarande en besiktningsman, som har fått en gedigen utbildning på SBU:s kurser för båtbesiktningsmän och har god kunskap om de brister som kan finns på våra klenoder. Du kan kanske genom att få gjort en besiktning och åtgärda eventuellt påpekande hinna före olyckan.

Som medlem i båtklubben har du också ett antal indirekta medlemsförmåner. I klubbens medlemskap ingår t ex en förmånlig basförsäkring för klubbens egendom och för styrelsen, och som sedan kan utökas efter varje klubbs eget behov av försäkringsskydd. En förmån som påverkar klubbens ekonomi positivt när kassören skall göra årets budget och lämna förslag till beslut om medlemsavgiftens storlek. En annan viktig förmån för dig som medlem är att i båtklubbsförsäkringen ingår en mycket förmånlig olycksfallsförsäkring som gäller för klubbens medlemmar när de utför arbete för klubbens räkning eller medverkar i en aktivitet inom klubben.

Direkta tjänster och service som klubben har tillgång till genom medlemskapet är bl a:
* Administrativ hjälp

* Utbildning av klubbfunktionärer, ex
– försäkringsombud
– miljöombud
– kassör
– ungdomsledare – Båtlivsutbildning (ej tävling)

* Juridisk rådgivning

* Tillgång till trycksaker och utbildningsmaterial från SBU

Genom båtklubbens medlemskap i SkBf och SBU är klubben automatiskt representerad i följande organisationer:
* Europeiska Båtrådet

* Nordiska Båtrådet

* FRISAM

* Transporstyrelsen
– Sjösäkerhetsrådet

* Nämnden för Båtlivsutbildning

* Båtbranschen

* Allmänna Reklamationsnämnden

* Svenska Sjö AB

* Sjösportens Samarbetsdelegation

* Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation m fl