Så här började det!

Under namnet Svenska Motorbåts Unionen (SMU) bildades 1928 en organisation, som skulle vara en parallell till Svenska Seglarförbundet, men ha en annan målsättning.

SMU, som år 1974 bytte namn till nuvarande Svenska Båt Unionen, SBU, satsade redan från början på vad vi i dag skulle kalla trygghetsfrågor och tyngdpunkten har alltmera förskjutits i riktning mot en målmedveten satsning på att främja båtlivets sociala sidor i kontrast mot SSF:s alltmer renodlade karaktär av tävlingsorganisation.
Efter ett antal år med relativt kaotisk representation från landets olika delar beslöt man bilda en organisation av distrikt, avsedda att täcka olika kustavsnitt.

Så även när det gällde Skånes kust……

Distriktsfrågan diskuterades vid ett möte i Malmö den 6 mars 1969, varvid även lanserades en idé om att få till stånd en topporganisation, bestående av SSF, SMU och SXK, en idé, som skulle komma att visa sig vara seglivad.

En skrivelse i distriktsfrågan från SMU till Malmö Segel Sällskap och Trelleborgs Båtsällskap ledde till ett möte i MSS:s klubbhus i Limhamn. Närvarande var då representanter för Malmö Segel Sällskap, Trelleborgs Båtsällskap, Båtklubben Malmöhus och Ängelholm-Skeldervikens Segel Sällskap. Därvid beslöts bildandet av ett distriktsförbund för Skåne, underställt Svenska Motorbåts Unionen.
Detta möte ägde rum den 16 oktober 1969, vilket datum således är att betrakta som Skånes Båtförbunds födelsedag. Verksamheten avsågs komma i gång den 1 januari 1970.
En interimsstyrelse utsågs för att starta upp Skånes Båtförbund. I denna styrelse var Frans Gösta Svanberg, MSS, ordf., Ingvar Borgström, MSS, sekr. och Theodor Jönsson TBS, kassör.

Första årsmötet avhölls den 3 mars 1970 i Landskrona. Representerade var då Båtklubben Malmöhus, Christianstad Motorbåtklubb, Falsterbokanalens Båtklubb, Landskrona Segelsällskap, Malmö Segel Sällskap, Trelleborgs Båtsällskap och Ängelholm-Skeldervikens Segel Sällskap.

Från en blygsam start med 7 anslutna klubbar 1970 har dessa sedan ökat till 13 st. 1973 och till 23 st. 1979. 1989 hade antalet ökat till 27 klubbar med tillsammans c:a 7.000 medlemmar och 1999 till 36 klubbar med c:a 9.000 medlemmar. År 2007 är vi 40 klubbar med c:a 10.600 medlemmar.
En gynnsam medlemsutveckling under trettio år som förbundsstyrelsen givetvis känner stolthet och ansvar inför.