Funktion Kommitté Namn Telefon Klubb e-post
Ordförande Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation Kjell Holst 0734-170767 Ängelholm-Skäldervikens SS kjell@skanebat.se
Vice ordförande            Kassör Tomas Henriksson 0765-275856 Limhamns Yacht Club tomas@skanebat.se
Vice sekreterare Hamn- Sjösäkerhet, Miljö Björn Skarin 046-57159
0709-766304
Lommabuktens
Seglarklubb
bjorn@skanebat.se
Ledamot Barn- & ungdom Bertil Lundberg 0739-821357 Limhamns Segel Sällskap bertil@skanebat.se
Ledamot IT, BAS Jörn Plato 040-453840
0706-493840
Falsterbokanalens BK jorn@skanebat.se
Sekreterare Hemsidan Lisbet Nilsson 076-1890054 Limhamns Segel Sällskap lisbet@skanebat.se
Ledamot IT, BAS Stefan Rosenqvist 0706-209916 Falsterbokanalens BK stefan@skanebat.se
Ledamot  Juridik Peter Lindqvist 070-5508158 Klagshamns Hamnförening pl@plindqvist.se
Ledamot Hamn- Sjösäkerhet, Miljö Herbert Grill 070-3013489 Helsingborgs Yacht Club herbert.grill@live.se
Ledamot Peter Ekelund 070-4228111 Torekovs Båt Båtsällskap pedekelund@gmail.com
Revisorer
Ordinarie Christer Eriksson 0705-177838 Domstens Båtklubb christererikssonse@gmail.com
Suppleant Rosita Bomgren Landskrona
Segelsällskap
rosita.bomgren@mastergron.se
Valberedning
Ordinarie
Sammankallande Jan Börjesson 0705-283757 Lommabuktens
Seglarklubb
nimbus.j@hotmail.com
Ordinarie Sven Olsson 0768871353 Skilling Båtklubb sven.h.olsson@gmail.com
Ordinarie Andreas Eldh Emilsson 0702017073 Simrishamns
Segelsällskap
andreas.eldh@simrishamnsvarv.se

 

Kommitté i fetstil  = kommittéansvarig
Anm: Hamnkommittén ansvarar för turism och båtklubbsförsäkring.
Sjösäkerhetskommittén ansvarar för båtbesiktning och båtförsäkring

Vädjan!

Styrelsen ser gärna att klubbarna aktivt hjälper oss med det ständiga arbetet att bevaka och inför årsmöten föreslå lämpliga kandidater till de olika styrelseplatserna!