Medlemsavgifter 2024

För att bl a synliggöra det verkliga antalet individer som är involverade i båtlivet, har SBU:s Båtriksdag tidigare tagit beslutet att införa begreppet Familjemedlem. Detta innebär att en familj, boende på samma adress betalar för en medlem, men redovisar hela familjen i medlemsregistret.
Klubbarna är suveräna i sin egen hantering av avgiftsprinciper och avgiftsnivåer. Man kan t ex besluta om en avgiftsnivå för Enskild medlem, en annan för Familjemedlem, samt ytterligare en tredje nivå för Ungdomsmedlem upp tom 20 år. Begreppet dubbelansluten innebär att båtklubben är medlem i både SBU och i SSF (Svenska Seglarförbundet)

Typ Enkelansluten Dubbelansluten
Att betala Att betala
SBU-avgift Ungdom t o m 20 år 48:- 48:-
Enskild bet fr o m 21 år/
alt Familj
93:- 88:-
SkBf-avgift Ungdom t o m 20 år 6:- 6:-
Enskild bet fr o m 21 år/
alt Familj
16:- 16:-
TOTAL AVGIFT Ungdom t o m 20 år                54:- 54:-
  Enskild bet fr o m 21 år/
alt Familj
109:- 104:-


Formulär för medlemsansökan – klicka här!

Här kan klubb som önskar bli medlem i SkBf hämta ansökningsformulär i PDF-format.
Skriv ut formuläret, fyll i det samt skicka in det till vår angivna postadress på startsidan.
För att ladda ner formuläret måste du ha Adobe Reader installerat på datorn.
Har du inte det, kan du hämta hem programmet gratis här.