SkBf - Skånes Båtförbund - Nyheter

Utbildning i nya BAS

Passa på att delta i nya utbildningar i BAS 3 Vi håller webinar med presentation av nya BAS 3 ungefär en gång per vecka. Planerade tillfällen före juluppehållet är torsdag 8 december, onsdag... READ MORE

Båtunionens XRF-projekt

Båtunionens XRF-projekt För länge sedan framkom det att vissa bottenfärger innehöll TBT ( TriButylTenn). TBT visade sig vara mycket effektivt mot beväxning MEN har även mycket allvarliga bieffekter på vattenlevande organismer. Ämnet förbjöds... READ MORE

Yttrande kring vindkraftsparker

Skånes Båtförbund har fått möjlighet att yttra sig kring utvidgande av vindkraftsparker kring bl a Skånes kurs. Yttrande över vindkraftsparken Blekinge Offshore Miljö kring Skånes kuster Miljön i västerhavet Vindkraftspark, Nordre Flint, Öresund Yttrade... READ MORE

Startsida