SkBf - Skånes Båtförbund - Nyheter

Båtsamverkan i Väst

Båtsamverkan i Väst använder sig av bl a Facebook för att få ut information om bland annat båtstölder. Vi har varit i kontakt med dem och fick skickat över lite material till oss,... READ MORE

Från Svenska Båtunionens Miljökonferens 2024

Livscykelanalys för att reducera klimatbelastning från fritidsbåtar. Tom Tveitan, fd Volvo Penta, berättade om den uppmärksammade ICOMIA-rapporten som har kartlagt fritidsbåtarnas koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Hur stor är koldioxidbelastningen från det att en... READ MORE

Skåre hamn

När Skbf styrelse hade sitt möte i april var vi Skåre hamn som ligger i Trelleborgs kommun. Detta smultronställe är en genuin fiskehamn med ett lugnt och fridfullt klimat för den som efterfrågar... READ MORE

XRF-mätning, en strålande nyhet

Skånes Båtförbund har skapat förutsättningarna för att ta reda på vad bottenfärgerna på båten innehåller. XRF-mätning är en icke-förstörande metod som, med hjälp av röntgenstrålning, tar reda på vad färgskiktet består av. Det... READ MORE

Styrelsemöte i Smygehamn

SKBf höll sitt styrelsemöte i Smygehamns Båtklubb. Trevligt att så många styrelseledamöter från Smygehamns Båtklubb deltog. Vi fick information om hur hamnen fungerar och eventuella förändringar i pirarna. De håller seglarskola 3 veckor... READ MORE

Startsida