SkBf - Skånes Båtförbund - Nyheter

Förorenad mark

Statens Geologiska institut har givit ut broschyrer som berör Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar del 2 Ansvar och finansiering Förorenad mark... READ MORE

Drivmedel på sjön

Drivkraft Sverige har bl a gett ut en broschyr som handlar drivmedel på sjön. Se mer i nedanstående länk DS-Drivmedel-for-motorer-pa-sjon-2021-A4_compressed READ MORE

Startsida