Inom Skånes Båtförbund finns fem kommittéer som jobbar inom följande områden:

  • barn- och ungdomsverksamhet
  • hamn och sjösäkerhet
  • IT och information
  • juridik
  • miljö

Skånes Båtförbund följer Svenska Båtunionens Policy mot sexuella trakasserier och övergrepp.