Kommittén skall arbeta för att öka dels kunskaperna om hamn, säkerhet och miljöfrågor, dels medvetengöra det juridiska ansvaret för dessa frågor i båtlivet.
Kommittén skall arbeta efter de stadgar som har utarbetats för SkBf först och främst med att vara ett serviceorgan för såväl klubbar som myndigheter i plånboksfrågor vad avser hamnar men också även som förmedlare av långsiktiga mål inom miljön.
Kombinationen mellan turism och ekonomi i en balanserad kombination är båtlivets själ. Kommittén har för avsikt att ha en övergripande målsättning att öka miljömedvetande hos båtfolket. Dessutom öka medvetande utanför SkBf om vårt miljöarbete och att vara ett forum för medlemmar i klubbar/föreningar i miljöfrågor.
Det är miljökommitténs förhoppning att få alla klubbar/föreningar att utse en miljöansvarig person som kan bistå styrelsen med råd och rön beträffande miljö- och säkerhetsarbetet.

Foto: Abbekås hamn

Hamnhandboken 2016

Hamnboken är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Hamnboken behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras.

Under vintern 2016 har Hamnboken kommit i en reviderad upplaga som digitaliserats för att vara lättåtkomlig och nedladdningsbar via Svenska Båtunionens hemsida. Den nya Hamnboken innehåller nya avsnitt om anläggning, drift och underhåll av spolplattor och har kompletterats med aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Ladda ner Hamnhandboken här – Hamnhandboken 2016

Bild: Wikimedia Commons

Egenkontroll Hamn för fritidsbåtar

Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet i båtklubb finns att ladda ner här – Egenkontroll Hamn 2019

Verksamhetsberättelser:

2017
2015