Båtlivsanläggningar, säkerhet till sjöss, båtlivets miljö, ungdomsverksamhet, kultur och turism är angelägna frågor för att öka kvalitén för båtlivets utövare såväl i hemmahamnen som för båtturismen.

Det är i båtklubbarna som båtlivet utvecklas och bedrivs. Båtklubbarna och deras styrelser får genom samhällsutvecklingen ta ett allt större ansvar för de verksamheter inom båtlivet som tidigare drivits och bekostats av samhället.

Båtklubbarna är i dag väldigt beroende av att följa samhällsutvecklingen om de skall behålla och helst utöka sitt medlemsantal.
Det innebär också att klubbarnas styrelser fortlöpande måste uppdatera sin kompetens inom områden som ligger långt utanför det direkta båtlivet, t ex hamn och miljö, juridik och båtsäkerhetsfrågor. Många nya regler måste behärskas med hänsyn till såväl nya EU-regler för båtlivet till sjöss och på land som när båtklubben tar över driftansvaret för sin hemmahamn.

För att underlätta styrelsefunktionärernas arbete och utvecklandet av medlemmarnas kompetens bör båtklubben ansluta sig som medlem till Skånes Båtförbund (SkBf), som i sin tur är medlem i Svenska Båtunionen (SBU). En förutsättning för att beviljas medlemskap är att klubben är uppbyggd enligt demokratiska principer. Genom sitt medlemskap i SkBf får båtklubben tillgång till god service och kompetens i frågor som rör båtlivet. Vi medverkar till att utveckla båtklubbens styrelsemedlemmar och funktionärer på olika nivåer, så att de sedan kan utveckla och informera klubbens medlemmar i aktuella båtlivsfrågor.

SkBf:s medel
Organisation, kommunikation och information.

  • SkBf har en flexibel och effektiv organisation för att motsvara medlemmarnas behov och krav.
  • SkBf kommunicerar fortlöpande med myndigheter och beslutsfattare i frågor som rör båtlivets krav och villkor.
  • SkBf arbetar med att föra ut aktuell information i syfte att binda samman SkBf och dess medlemmar mot gemensamma mål.
  • SkBf följer uppmärksamt mediernas rapportering av båtlivet och korrigerar i förekommande fall.
  • SkBf hävdar sin ställning som talesman för båtlivet genom att ständigt kräva sin plats i medierna.

Som medlem i SkBf och SBU får båtklubben tillgång till följande fördelar

– kostnadsfri båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö (grundförsäkring)
– IT-stöd med nyutvecklat dataprogram för klubbadministration

Som enskild klubbmedlem får man
– tidningen Båtliv, 6 nummer per år
– bättre och oftast billigare båtförsäkring i båtorganisationens egen försäkring, Svenska Sjö
– fortlöpande information om aktuella båtlivsfrågor
– information och stöd i sjösäkerhets- och miljöfrågor

Genom vårt samarbete med Västkustens Båtförbund har vi fått löfte om att våra medlemmar också får del av de rabatter deras medlemmar har i vissa affärer.

Gå in på deras hemsida, www.vastkustensbf.se och klicka på ikonen Erbjudande för vidare information.