• att främja fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande
  • att främja ett aktivt fritidsliv till sjöss för vuxna och ungdomar, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje samt att härvid delta i det nationella och internationella arbetet inom dessa områden
  • att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer
  • att bedriva upplysning och utbildning rörande fritidslivet till sjöss, sjörätt, sjösäkerhet, navigation samt verka för gott sjömanskap och hänsynsfullt uppträdande till sjöss och på land
  • att främja bevarandet av farleder för fritidsbåtar, lämpliga småbåtshamnar och uppläggningsplatser med hänsyn till miljön och därigenom verka för att biträda vid skapandet av en god fritidsmiljö för småbåtslivet
  • att verka som serviceorgan i vad avser båtlivsfrågor av principiellt intresse
  • att följa utvecklingen på båtmarknaden och verka för god sjösäkerhetsstandard på fritidsbåtar och ändamålsenlig utrustning för fritidslivet till sjöss