2023-08-07

 

Inbjudan till stöldkonferens 2023

 

Plats:           RHSS (Råå-Helsingborg Segel Sällskap), klubbhuset Råånocken, Råå.  Vägbeskrivning: Google maps, sök rhss.

Tid:              Lördag 23 september, kl 09.00

Deltagare: Representanter från båtklubbar anslutna till Skånes Båtförbund samt Polis – Tull – Larmtjänst – Svenska Sjö – Svenska Båtunionen – Skånes Båtförbund

 

Välkomna till denna endagskonferens som Skånes Båtförbund anordnar angående stölder av båtar, båtmotorer, navigationsutrustning mm.

 

Vid förra konferensen för två år sedan låg inriktningen på förebyggande åtgärder med teknisk övervakning. Även om kraven för kameraövervakning har lättats måste GDPR tas i beaktande.

 

Senaste åren med pandemin har säkert påverkat omfattningen av stölderna och när restriktionerna har lättat har vi kanske invaggats i viss säkerhet, men stölderna har fortsatt om än i något minskad omfattning.

 

Stölderna sker inte av en tillfällighet, de är ofta välorganiserade, planerade och genomförs snabbt.

Det stulna kan även snabbt föras ut ur landet eller mellanlagras en tid medan tillgreppet kallnar.

Ofta ligger båtarna utan uppsikt, särskilt efter torrsättning och under vårrustningen.
Upptäckten av stölden sker i bästa fall påföljande dagar men oftast senare och från valfri plats i södra Sverige tar det under tre timmar att ta sig ut ur landet.
Problemet med i det närmaste obefintlig utförselkontroll har uppmärksammats och ändringar är på väg men oklart när detta ska vara infört.

Vad kan båtklubbarna och vi som båtägare göra för att vara polisen och tullen behjälpliga när en stöld har inträffat?

Elektronik har blivit billig, möjligheter till ”spårning”, identifiering av båtar, motorer och utrustning har ökat. Hur kan vi utnyttja detta?

Detta är några frågeställningar bland en del andra som kommer att finnas med i agendan.

 

Hålltider:      09.00 – 09.30 Frukostfralla med pålägg, kaffe, te
09.30 – 12.00 Genomgång
12.00 – 12.45 Lunch (smörgåstårta, dryck)
12.45 – 15.00 Fortsatt genomgång, diskussioner
15.00 –             Avslutning, kaffe, te

Skånes Båtförbund bjuder på förtäringen, dryck är Ramlösa och nollöl.             

 

Anmälan till Bjorn@skanebat.se senast 2023-09-16 (gärna tidigare) med båtklubb och namn samt eventuella allergier.

Frågor till: Bjorn@skanebat.se  eller tel 0709-766304.