IT, BAS och Informationskommittén har ansvar för att föra båtlivets talan lokalt. Kommittén skall uppmärksamma Svenska Båtunionen om frågor som är av nationell eller internationell natur.
Kommittén skall hävda Skånes Båtförbunds ställning som talesman för det skånska båtlivet genom att kräva sin plats i medierna och uppmärksamt följa dess rapportering om båtlivet och i förekommande fall korrigera denna om behov föreligger.
Kommittén svarar också för utbildning av båtklubbens sekreterare och kassörer i handhavandet av SBU;s administrativa system.

Verksamhetsberättelser:

2017
2015