Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

posted in: Okategoriserade | 0
Nyhet 2022-10-18

Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så kommer flera trafikkanaler på VHF-bandet förändras den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.

Sjöfartsverket äger och förvaltar basstationerna i Sverige och förändringen kommer därför påverka på vilken kanal utläsningar av navigationsvarningar och väder sker på VHF-nätet.

Nödkanalen 16 kommer inte att påverkas av denna förändring.https://www.sjofartsverket.se/globalassets/tjanster/bygg-och-teknik/sfv_svensk-kustradio_a4_v6.pdf

 

Utbildning i nya BAS

posted in: Utbildning | 0

Passa på att delta i nya utbildningar i BAS 3

Vi håller webinar med presentation av nya BAS 3 ungefär en gång per vecka. Planerade tillfällen före juluppehållet är torsdag 8 december, onsdag 14 december och tisdag 20 december. Det är olika inriktning på dessa webinar – t.ex. “BAS ekonomiadministration” och “BAS för hamnansvarig” men även mer generell introduktion till BAS version 3.

Du hittar information och anmälan till webinaren i kalendern på hemsidan. Generell information om BAS utbildning hittar du här.

Tidigare genomförda utbildningar BAS 3

Vi spelar in vissa webinar och publicerar på BAS Youtubekanal tillsammans med annat relaterat till BAS.

BAS support

När du är i BAS finner du manualen under symbolen som ser ut som en livboj. Manualen är under ständig utveckling och förbättras kontinuerligt. Manualen kompletteras med instruktionsfilmer som man hittar på BAS Youtubekanal (ofta länkat från manualen).

Du kan ställa frågor till supporten, anmäla fel i BAS och lämna önskemål om utveckling via menyn “Hjälp”/”Support” i BAS.

Anmäl dig här

 

Båtunionens XRF-projekt

posted in: Hamn | 0

Båtunionens XRF-projekt

För länge sedan framkom det att vissa bottenfärger innehöll TBT ( TriButylTenn). TBT visade sig vara mycket effektivt mot beväxning MEN har även mycket allvarliga bieffekter på vattenlevande organismer.

Ämnet förbjöds i bottenfärger för fritidsbåtar 1989 och något senare för yrkessjöfarten. Totalförbjudet sedan 2008.

TBT är långlivat, bryts inte ner och anses nu vara så allvarligt att det måste avlägsnas från båtbottnarna. Dock är inte alla båtar drabbade. Nya båtar, efter förbudet 1989, är högst sannolikt TBT-fria om de inte målats med den yrkesfartygsfärg som var tillåten för yrkessjöfarten ytterligare några år.

Det gäller dessutom att bottenfärger med TBT inte får förekomma på båtar, dvs även om färgen applicerats före 1989 så ska den tas bort!

Svenska Båtunionens startade XRF-projektet som nu går in på sitt tredje år. Projektet syftar till att utbilda båtklubbsfunktionärer till mätförrättare där båtklubben sedan kan låna Svenska Båtunionens XRF-instrument för att mäta båtklubbens egna båtar. En provverksamhet har genomförts i ett antal klubbar med gott resultat och breddas nu till samtliga klubbar inom SBU.

Läs mer om XRF-projektet och anmäl ert intresse här!

Genom en XRF-mätning kan båtklubben snabbt och enkelt ta reda på eventuell biocidförekomst på respektive båtägares båtskrov och på så vis få en indikation på om båtskrovet behöver åtgärdas utifrån myndigheternas bestämmelser. Läs gärna bestämmelserna i länken nedan.

Länk till att bestämmelserna från Transportstyrelsen: Måla båtbotten

Svenska Båtunionen genomför utbildningar två gånger per år och nästa utbildningstillfälle planeras till vårvintern 2023. Det finns fortfarande platser kvar!

 

Inbjudan instruktörsutbildning

posted in: Utbildning | 0

Passa på

att gå en teoretisk utbildning tillsammans med Sjövärnskåren

Kursdatum är helgen 19-20 november 2022 och/eller 18-19 mars 2023 minimiantal 5 personer.
Vi måste ha er anmälan senast tre veckor för kursstart, för att kunna avboka kursen utan kostnad!