Från Svenska Båtunionens Miljökonferens 2024

posted in: Miljö | 0

Livscykelanalys för att reducera klimatbelastning från fritidsbåtar.

Tom Tveitan, fd Volvo Penta, berättade om den uppmärksammade ICOMIA-rapporten som har kartlagt fritidsbåtarnas koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv.

Hur stor är koldioxidbelastningen från det att en båt ”föds tills den skrotas”? Båtar lever ca 35-40 år och att bygga ett nytt skrov ger en stor CO2 belastning. Men vad händer om vi byter från ett bränsle till ett mera miljövänligt HVO? Båtar som idag använder diesel skulle bidra med en stor minskning i klimatbelastning om de istället använder HVO. 

Livscykelanalys-fritidsbatars-framdrivning-ICOMIA

XRF-mätning, en strålande nyhet

posted in: Miljö | 0

Skånes Båtförbund har skapat förutsättningarna för att ta reda på vad bottenfärgerna på båten innehåller. XRF-mätning är en icke-förstörande metod som, med hjälp av röntgenstrålning, tar reda på vad färgskiktet består av. Det primära är att fastställa att det inte innehåller TBT, en riktigt elak kemikalie som stör reproduktionen av vattenlevande organismer. TBT medförde imposex som innebar att honor utvecklade hanliga könsorgan. TBT bryts inte ner och den kan inte säkert kapslas in med spärrfärgskikt. Enda sättet att bli av med den är blästring eller skrapning av botten med insamling av det giftiga färgskrapet.
Båtunionen har satt ett ambitiöst mål att kontrollmäta alla båtar som används i havsmiljö i jakten på TBT. Då färger med TBT förbjöds 1989 för båtar mindre än 25 m längd anser man att båtar nyare än 1996 inte behöver mätas., Äldre båtar skall kontrolleras och ägaren får ett mätprotokoll som bevis på att båten är ”ren”. Mätprotokollet är sedan en värdehandling, t.ex vid köp och försäljning av båten.

Kontrollmätningen skall genomföras av en utbildad mätförrättare. Skånes båtförbund har ordnat utbildning av 12 mätförrättare under mars månad. Utbildningen har skett inom ramen för Svenska BåtUnionens XRF-projekt. Mer info i länken. Här kommer en nyhet. Kontakta oss för mer info.

Avfallshantering för båtklubbar

posted in: Miljö | 0

Nya regler för båtklubbar – avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. 

Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan.

Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12, är Svenska Båtunionens handledning som går igenom hur man inventerar hamnen och upprättar en avfallshanteringsplan. Arbetet är ganska omfattande och det är många olika uppgifter som ska inventeras, bedömas och redovisas. Ansvariga för planen ska utses och löpande egenkontroller och revideringar ska ske regelbundet. Det finns även krav på samråd med användarna av hamnen.

Om båtklubben inte har en godkänd avfallshanteringsplan, eller saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba båtklubben.

Ladda ner och läs Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12 här.

Mall för avfallshanteringsplan

Svenska Båtunionen har även tagit fram en digital, ifyllnadsbar mall för avfallshanteringsplanen. Dokumentet laddas ner, fylls i och sparas som i pdf-format. Det är även möjligt att skriva ut dokumentet och fylla i det för hand.

 

Webbinarier som stöd

Som ytterligare stöd kommer våra regionala båtförbund, med stöd av Svenska Båtunionen, bjuda in till digitala webbinarier i slutet av augusti och början av september. Under webbinarierna kommer handledningen och mallen kommenteras och diskuteras. Webbinarierna genomförs den 29 och 30 augusti samt 6 september med start kl 19.00. Inbjudan kommer från ert båtförbund i mitten av augusti.

 

 

 

SkBf:s yttrande angående vindkraftsparken

posted in: Miljö | 0
By Mariusz Paździora - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11233768
By Mariusz Paździora – Own work, CC BY-SA 3.0

 

Danmark planerar att bygga två nya vindkraftparker i Öresund, utmed Sveriges riksgräns vid,  Nordre Flint 3,5Km utanför Malmö och Aflandshage 12,5Km utanför Skanör och Falsterbo.

I slutet av november har Skånes Båtförbund, genom sin ordförande Kjell Holst, skickat in till Naturvårdsverket ett yttrande rörande den planerade vindkraftsparken Nordre Flint i Öresunt. Nedan publicerar vi den inskickade texten.

 

 

Yttrande rörande vindkraftspark, Nordre Flint i Öresund.

Ärendenummer: NV-07428-19

Skånes Båtförbund vill med anledning av planerna att etablera en Vindkraftspark, Nordre Flint i Öresund lämna följande synpunkter:

Öresund är ett mycket trafikerat sund med över 40 000 fartygspassager per år. I norra delen av sundet finns ett trafiksepareringsområde och i södra delen passera fartygstrafiken genom två muddrade rännor. Det finns flera kommersiella hamnar med tung trafik. Situationen i Öresund har behandlats i en rapport från 2006, Navigational safety in the Sound between Denmark and Sweden (Øresund). 

VTS sund har nyligen angivit ett område nordost om Saltholmen som speciellt uppmärksamhetsområde p.g.a. mängden fartygspassager. På både danska och svenska sidan finns flera fritidsbåtshamnar. Fritidsbåtarna används både för kappseglingar i sundet och för rekreation och naturupplevelser.

En vindkraftspark skulle starkt begränsa områden, där fritidsbåtarna skulle kunna segla. Den kommersiella fartygstrafiken och fritidsbåtarna kommer att konkurrera om det utrymme som finns tillgängligt, utanför hamninlopp och i de muddrade rännorna.

Ur miljösynpunkt bör också framhållas att de grundare områdena i Öresund är fiskens barnkamrar. En utbyggnad av en vindkraftpark i sådana områden kommer att skada möjligheten till reproduktion av vattenlevande varelser.

 

Ängelholm den 27 november 2019

Kjell Holst
Ordförande 
Skånes Båtförbund