SkBf:s yttrande angående vindkraftsparken

posted in: Miljö | 0
By Mariusz Paździora - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11233768
By Mariusz Paździora – Own work, CC BY-SA 3.0

 

Danmark planerar att bygga två nya vindkraftparker i Öresund, utmed Sveriges riksgräns vid,  Nordre Flint 3,5Km utanför Malmö och Aflandshage 12,5Km utanför Skanör och Falsterbo.

I slutet av november har Skånes Båtförbund, genom sin ordförande Kjell Holst, skickat in till Naturvårdsverket ett yttrande rörande den planerade vindkraftsparken Nordre Flint i Öresunt. Nedan publicerar vi den inskickade texten.

 

 

Yttrande rörande vindkraftspark, Nordre Flint i Öresund.

Ärendenummer: NV-07428-19

Skånes Båtförbund vill med anledning av planerna att etablera en Vindkraftspark, Nordre Flint i Öresund lämna följande synpunkter:

Öresund är ett mycket trafikerat sund med över 40 000 fartygspassager per år. I norra delen av sundet finns ett trafiksepareringsområde och i södra delen passera fartygstrafiken genom två muddrade rännor. Det finns flera kommersiella hamnar med tung trafik. Situationen i Öresund har behandlats i en rapport från 2006, Navigational safety in the Sound between Denmark and Sweden (Øresund). 

VTS sund har nyligen angivit ett område nordost om Saltholmen som speciellt uppmärksamhetsområde p.g.a. mängden fartygspassager. På både danska och svenska sidan finns flera fritidsbåtshamnar. Fritidsbåtarna används både för kappseglingar i sundet och för rekreation och naturupplevelser.

En vindkraftspark skulle starkt begränsa områden, där fritidsbåtarna skulle kunna segla. Den kommersiella fartygstrafiken och fritidsbåtarna kommer att konkurrera om det utrymme som finns tillgängligt, utanför hamninlopp och i de muddrade rännorna.

Ur miljösynpunkt bör också framhållas att de grundare områdena i Öresund är fiskens barnkamrar. En utbyggnad av en vindkraftpark i sådana områden kommer att skada möjligheten till reproduktion av vattenlevande varelser.

 

Ängelholm den 27 november 2019

Kjell Holst
Ordförande 
Skånes Båtförbund

Havstulpaner 2018

posted in: Miljö | 0
Bild: Andrew Butko, Wikimedia Commons

Havstulpanvarningen finns även i år och drivs nu av SBU.

Många klubbar rapporterar och glädjande nog är det många i Skåne och Blekinge. Uppslutningen på västkusten är dessvärre dålig än så länge.
Rapporterna kan läsas på den här kartan. Klicka på rutan Mätplattor och gå vidare till den plats du är intresserad av så får du veta läget.
För dig som är intresserad kan följande vara bra att veta:
Havstulpanen, som är ett kräftdjur, sätter sig fast på hårda ytor, t.ex båtskrov. De är lätta att ta bort inom ett par veckor från det de börjat sätta sig fast, sedan blir det värre när det växer till sig.
Fastsättningen, settling, sker i några perioder, i Östersjön i slutet av juli och vid månadsskiftet augusti september.
Testplattorna kontrolleras med jämna mellanrum och antalet tulpaner räknas. Antalet ökar snabbt under en kort period, tar en paus och sedan kommer andra omgången. Tillväxten är väderberoende och varierar mellan åren.

Miljökonferensen

posted in: Miljö | 0
Under två intensiva dagar i mars träffades miljöcoacherna, miljösamordnare och representanterna från Miljökommittén. Årets miljökonferens hade fokus på  Miljökommitténs arbete samt båtlivets påverkan på havsmiljön. En viktig del av konferensen var diskussioner kring SBU:s miljöprogram och  båtmiljöcoachernas roll. Mer om olika programpunkterna kan läsas i Petra Elgs referat från konferensen.

SBU fortbildar BAS- och miljöcoachar

posted in: BAS, Miljö | 0

För andra gången träffades landets BAS- och miljöcoacharna för en fortbildning. Erfarenhetsutbyte och diskussioner kring coacharnas roll, organisation och framtiden dominerade dessa två dagar. BAS-coacharna fick information om nya instruktionsfilmer som efter sekretessredigeringen finns återigen tillgängliga på Youtube. Förutom nyheter i själva BAS pratades det en hel del om hur det nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General data protection regulation) kommer att påverka personuppgiftsregistreringen i klubbarna. GDPR kommer att träda i kraft i maj 2018 och kommer att beröra personuppgiftsregistrering även i ideella föreningar. GDPR kommer att ersätta för närvarande gällande PUL-lagen. Datainspektionen har förberedd övergången med en checklista. Den hjälper även ideella föreningar att se över sina registreringar och hur de hanteras.

Båtmiljökonferens 2017

posted in: Miljö | 0

Den 11-12 mars ägde rum en intressant Båtmiljökonferens. Skånes båtförbund representerades av vår miljöombud Petra Elg. Förutom aktuella frågor som står för dagordning hos båtmiljörådet gick man laget runt där närvarande förbund berättade om sitt miljöarbete. En del av lördagen ägnades åt diskussioner och arbete kring miljöprogram och miljöpolicyn. Gästen för dagen var Åke Gustafsson från Electro-Mobile Scandinavia AB som presenterade el-motorer för segelbåtar. Under andra konferensdagen diskuterades havsplanering och havsförvaltningsområde samt samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Blästring, epoxitbehandling, båtbottnar blev de andra inslagen under dagen. En utförlig rapport kan läsas här.

Vår första Miljökonferens

posted in: Miljö | 0
Foto: Henrik de Vries

Den 15 februari samlades intresserade från 8 av medlemsklubbarna för att lyssna på föredrag och diskutera frågor rörande båtmiljö. Detta var första gången SkBf anordnade en miljökonferens!

Kvällen inleddes med fika och mingel. Roland Örtengren från Svenska båtunionens miljökommitte presenterade hur arbetet med miljöfrågor hanteras övergripande. Svenska båtunionen är en samtalspartner för myndigheter på nationell nivå och samverkar med havs -och vattenmyndigheten bl a. Roland informerade om vilka lagar som styr miljön och gav tips på vad man kan tänka på som klubb i miljöfrågan.Bif bildspel!

Efter kaffet informerade Jens Ratcovich från Länsstyrelsen i Skåne om hur och vad man kan söka LOVA bidrag för. Mycket diskussioner som gav ett ömsesidigt lärande!

Christer Eriksson från Domsten gav oss en inblick i hur det är att som klubb få ett föreläggande från kommunen då oenighet om utsläpp av bottenfärger rådde mellan kommun och klubb.

Kvällen avrundades och önskemål från deltagarna att en likande konferens anordnas med jämna mellanrum.

Roland Örtengrens PowerPoint-presentation.

Välkomna till SkBf:s Miljökonferens

posted in: Miljö | 0

 

 

Skånes båtförbunds styrelse hälsar varmt välkomen till Miljökonferensen som kommer att äga rum på onsdag den 15 februari 2017.

Plats: Lagunens småbåtshamn klubbhuset Vaktgatan 9, 216 13 Limhamn

Tid: 17.30-21.30

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri

Anmälan: Sista anmälningsdatum den 10 februari

Kontaktperson: Petra Elg petra@skanebat.se 0735-840913

 

Program

17:30 Samling, lättare måltid
18:00 Så arbetar Svenska Båtunionen med miljöfrågor
Länsstyrelsen Skåne informerar om synen på båtmiljö
Diskussioner och erfarenheter från klubbarna
21:30 Avslutning