Avfallshantering för båtklubbar

posted in: Miljö | 0

Nya regler för båtklubbar – avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. 

Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan.

Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12, är Svenska Båtunionens handledning som går igenom hur man inventerar hamnen och upprättar en avfallshanteringsplan. Arbetet är ganska omfattande och det är många olika uppgifter som ska inventeras, bedömas och redovisas. Ansvariga för planen ska utses och löpande egenkontroller och revideringar ska ske regelbundet. Det finns även krav på samråd med användarna av hamnen.

Om båtklubben inte har en godkänd avfallshanteringsplan, eller saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba båtklubben.

Ladda ner och läs Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12 här.

Mall för avfallshanteringsplan

Svenska Båtunionen har även tagit fram en digital, ifyllnadsbar mall för avfallshanteringsplanen. Dokumentet laddas ner, fylls i och sparas som i pdf-format. Det är även möjligt att skriva ut dokumentet och fylla i det för hand.

 

Webbinarier som stöd

Som ytterligare stöd kommer våra regionala båtförbund, med stöd av Svenska Båtunionen, bjuda in till digitala webbinarier i slutet av augusti och början av september. Under webbinarierna kommer handledningen och mallen kommenteras och diskuteras. Webbinarierna genomförs den 29 och 30 augusti samt 6 september med start kl 19.00. Inbjudan kommer från ert båtförbund i mitten av augusti.