Förbundsråd 12 november 2016

posted in: Okategoriserade | 0

Kallelse

Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till 2016 års Förbundsråd.

Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum i slutet av november..

Tid:               Lördagen den 12 november 2016
Samling med frukostfika kl 09.30
Konferens kl 10.00 och avslutning med eftermiddagsfika kl 15.00

 

Plats:            Hotel Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund
(E22 – mot Dahlby – vid trafikljus kör höger – sedan första korsande gata till
vänster – hotell och parkering på vänster sida)


Dagordning:

 • Information från SBU                                                          Kjell Holst
 • Information om SkBfa ungdomsutbildning                              Kjell Holst
 • Det nya Sv. Sjö och verksamhetsidéer presenteras                 Per Grywenz, VD Sv. Sjö
 • Lunch 12-13
 • Kort BAS-information/nyheter. BAS-ambassadörer                  Leif Zadig
 • Miljöombud, miljöorganisation                                              Petra Elg
 • Långsegling                                                                       Bertil Mattson
 • Avslutning                                                                          Kjell Holst

Då det behövs nya funktionärer till poster i SBU, kommittéer och styrelse uppmanas klubbarna att fundera över och komma med förslag till lämpliga kandidater. Fundera också över någon lämplig att vara miljöombud i din klubb.
Vänligen meddela deltagande till Björn Skarin, tel 0709-766304 eller på e-mail bjorn@skanebat.se senast torsdagen den 3 november 2016.

Välkomna!
Skånes Båtförbund
Björn Skarin, sekreterare

Båtlivsundersökningen 2015

posted in: Okategoriserade | 0

Båtlivsundersökningen – en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används – genomfördes första gången 2004 och därefter en andra gång
år 2010. År 2015 fick Intermetra Market & Business Research AB uppdrag från Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning att genomföra en förnyad
undersökning.

Båtlivsundersökningen 2015

Undersökningsansvarig projektledare hos Intermetra var Markus Lagerqvist.
Projektassistent var Michaela Andersson.
Kontaktpersoner på Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning var
Jonas Ekblad och Lars-Göran Nyström.
Göteborg, mars 2016

Ny samarbetspartner – Hanssons Skydd & Säkerhet

posted in: Okategoriserade | 0

Ny samarbetspartner: Hanssons Skydd & Säkerhet

Hanssons Skydd & Säkerhet är ett skånebaserat företag som arbetar med utbildning inom skydd och säkerhet. Vi är mycket glada att ha dem som samarbetspartner och ser fram emot kommande kurser.

www.hanssonsskyddochsakerhet.se

Tillfälle: I samband med vårt årsmöte Båtdagen den 12 mars får ni möta Thomas Hansson och höra honom berätta om akutsjukvård. Thomas har lång erfarenhet av säkerhetsutbildning från bl.a. Räddningstjänsten och ni har kanske hört honom i radion (SR Malmö) där han på morgonen rapporterar från Trafik- och Serviceredaktionen. När årsmötet är slut har Thomas och hans medarbetare en kurs i akutsjukvård och HLR som ni eller någon/några från er klubb har möjlighet att delta i. Kursen varar i drygt två timmar och innehåller:

 • Akutsjukvård
 • Teoretisk och praktisk utbildning i hjärt- och lungräddning
 • Presentation av hjärtstarter

Ett kursintyg erhålles vid kursslut. Vi har 20 platser och först till kvarn gäller. Välkomna med anmälan till gitte@skanebat.se