Kurs i BAS-K

posted in: BAS, Utbildning | 0

I mars ges det ett nytt tillfälle att utforska SBU:s båtklubbsprogram BAS-K. Under en heldagskurs får du lära dig hur på en enkelt sätt kan du hantera medlems-, hamn- och båtuppgifter inkl fakturering!

Vi börjar med en snabb genomgång av BAS-M om behovet finns. Sedan fortsätter vi med en övergripande genomgång av BAS-K, samt avslutar med ett par timmars fråge- och problemlösningsstund om klubbars frågor kring BAS-K.

Kursen kommer att hållas i en klubblokal med tillgång till trådlöst internet. Du bör ta med dig egen bärbar dator, som kan kopplas upp mot trådlöst internet. När du får besked om att du blivit antagen till detta utbildningstillfälle, får du besked om tilldelade inloggningsuppgifter om du inte redan har det.

Kursen passar främst de som är någorlunda bekanta med BAS, och de som tycker sig behöva en uppfräschning.

Plats: Falsterbokanalens Båtklubb, Höllviken.

Datum: Lördagen den 25 mars 2017

Tid: kl. 09.30 – cirka 15.00 med uppehåll för lunch, som vi bjuder på. Vi börjar med att vi bjuder på kaffe med fralla.

Avgift: Kursen är gratis för medlem i SkBf-ansluten klubb.

Anmälan: Anmälan sker senast den 13/3 till: Jörn Plato, mail jorn@skanebat.se tel 0706-49 38 40

Anmälan skall innehålla ditt namn, klubb, mailadress och telefonnummer. Då antalet platser är begränsat, gäller först till kvarn principen.

Varmt välkomna!

Vår första Miljökonferens

posted in: Miljö | 0
Foto: Henrik de Vries

Den 15 februari samlades intresserade från 8 av medlemsklubbarna för att lyssna på föredrag och diskutera frågor rörande båtmiljö. Detta var första gången SkBf anordnade en miljökonferens!

Kvällen inleddes med fika och mingel. Roland Örtengren från Svenska båtunionens miljökommitte presenterade hur arbetet med miljöfrågor hanteras övergripande. Svenska båtunionen är en samtalspartner för myndigheter på nationell nivå och samverkar med havs -och vattenmyndigheten bl a. Roland informerade om vilka lagar som styr miljön och gav tips på vad man kan tänka på som klubb i miljöfrågan.Bif bildspel!

Efter kaffet informerade Jens Ratcovich från Länsstyrelsen i Skåne om hur och vad man kan söka LOVA bidrag för. Mycket diskussioner som gav ett ömsesidigt lärande!

Christer Eriksson från Domsten gav oss en inblick i hur det är att som klubb få ett föreläggande från kommunen då oenighet om utsläpp av bottenfärger rådde mellan kommun och klubb.

Kvällen avrundades och önskemål från deltagarna att en likande konferens anordnas med jämna mellanrum.

Roland Örtengrens PowerPoint-presentation.

Båtdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0
Foto: Håkan Dahlström
www.dahlstromphotos.com

Varmt välkomna till Båtdagen 2017. Årsmötet äger rum 11 mars kl. 10.00 på Scandic Hotels Segevång i Malmö. Samling med kaffe kl. 09.30, mötet påbörjas kl. 10.00. Nedan följer mötes handlingarna:

Kallelse till Båtdagen 2017
Dagordning till Båtdagen 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Ekonomi 2016
Proposition
Protokoll Båtdagen 2016
Fullmakt (en viktigt blankett som ger rösträtt, fylls i och skickas till bjorn@skanebat.se en vecka innan Båtdagen)

Grattis Lommabuktens Seglarklubb!

posted in: Okategoriserade | 0

Skånes Båtförbund gratulerar
Lommabuktens Seglarklubb
till utnämningen
Årets Båtklubb 2016

 

Motiveringen  till valet var

”Lommabuktens Seglarklubb är en komplett båtklubb med ett stort engagemang och en omfattande verksamhet. Klubben har aktiviteter för medlemmarna som seglarskola, kursverksamhet och kappseglingar upp till SM-nivå. Klubbhuset vid Lommabuktens inlopp är centrum i verksamheten som lockar medlemmar i alla åldrar.”

Det är därtill en alldeles särskild glädje att utnämningen gått till en Skånsk båtklubb.

Välkomna till SkBf:s Miljökonferens

posted in: Miljö | 0

 

 

Skånes båtförbunds styrelse hälsar varmt välkomen till Miljökonferensen som kommer att äga rum på onsdag den 15 februari 2017.

Plats: Lagunens småbåtshamn klubbhuset Vaktgatan 9, 216 13 Limhamn

Tid: 17.30-21.30

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri

Anmälan: Sista anmälningsdatum den 10 februari

Kontaktperson: Petra Elg petra@skanebat.se 0735-840913

 

Program

17:30 Samling, lättare måltid
18:00 Så arbetar Svenska Båtunionen med miljöfrågor
Länsstyrelsen Skåne informerar om synen på båtmiljö
Diskussioner och erfarenheter från klubbarna
21:30 Avslutning

 

Hemma hos… Landskrona Segelsällskap

posted in: Styrelsemöten | 0

Årets första styrelsemöte ägde rum den 26 januari hos det anrika Landskrona Segelsällskapet. I ett nyrenoverat klubbhus hälsades vi välkomna av ordförande Peter Malmberg och klubbmästare Martin Jakobsen. Under Peters inledning fick vi ett inblick i klubbens arbete och diskuterade angelägna frågor kring miljö och klubbens återuppväxt med nya medlemmar. Frågor som idag många klubbar brottas med. En av de viktiga frågor var hur man engagerar den yngre generationen i båt- och klubblivet. Tillsammans har vi diskuterat flera olika aktiviteter som Skånes båtförbund kan hjälpa till att anordna. Det blev ett bra och givande möte som gav styrelsen nya infallsvinklar och nya idéer. Nu tar vi det med oss hem och jobbar vidare.

 

God Jul och Gott Nytt År

posted in: Okategoriserade | 0

god_jul

Skånes Båtförbund vill önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År och tacka för det året som varit. En speciell tack vill vi rikta till vår samarbetspartner Thomas Hansson på Hanssons Skydd och Säkerhet för ett trevligt samarbete under året och Lommabuktens Seglarklubb för lånet av deras fantastiska lokal till vår utbildning för ungdomsledare i våras.
Inför 2017 hoppas vi att återigen få igång besiktningsverksamheten av våra båtar och att vi kan utveckla vidare Båtsamverkan i Skåne med stöldskyddsmärkning.

 

 

Höstens styrelsemöten hemma hos…

posted in: Okategoriserade | 0
Klagshamns hamnförening
Klagshamns hamnförening

Vi har, sedan en tid tillbaka, haft våra styrelsemöten ute på våra medlemsklubbar runt om i Skåne. Vi uppskattar att få träffa våra medlemmar på deras hemmaplan och vi har börjat varje möte med att en eller flera representanter för klubben berättar lite om deras verksamhet. Det finns också tillfälle för både klubben och oss att ställa frågor och vi upplever att vi på detta sätt får en närmare dialog med respektive klubb, något som vi gärna fortsätter med.
I Falsterbokanalen hade vi t.ex. ett mycket intressant möte med representanter från styrelsen. Vi gick igenom det förslag som kommunen hade tagit fram för området kring kanalen och det förslag som utarbetats av Falsterbokanalens Båtklubb. Skånes Båtförbund lovade att skicka ett remissyttrande till kommunen.
De klubbar som vi har besökt under hösten 2016 är Helsingborg Yacht Club, Falsterbokanalens båtklubb och Klagshamns hamnförening och vi vill rikta ett varmt tack till er alla för det trevliga bemötande som vi har fått! Vi hoppas på att kunna besöka flera klubbar under nästa år.

Helsingborg Yach Club
Falsterbokanalens båtklubb
Klagshamns hamnförening

 

Förbundsråd 12 november 2016

posted in: Okategoriserade | 0

Kallelse

Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till 2016 års Förbundsråd.

Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum i slutet av november..

Tid:               Lördagen den 12 november 2016
Samling med frukostfika kl 09.30
Konferens kl 10.00 och avslutning med eftermiddagsfika kl 15.00

 

Plats:            Hotel Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund
(E22 – mot Dahlby – vid trafikljus kör höger – sedan första korsande gata till
vänster – hotell och parkering på vänster sida)


Dagordning:

  • Information från SBU                                                          Kjell Holst
  • Information om SkBfa ungdomsutbildning                              Kjell Holst
  • Det nya Sv. Sjö och verksamhetsidéer presenteras                 Per Grywenz, VD Sv. Sjö
  • Lunch 12-13
  • Kort BAS-information/nyheter. BAS-ambassadörer                  Leif Zadig
  • Miljöombud, miljöorganisation                                              Petra Elg
  • Långsegling                                                                       Bertil Mattson
  • Avslutning                                                                          Kjell Holst

Då det behövs nya funktionärer till poster i SBU, kommittéer och styrelse uppmanas klubbarna att fundera över och komma med förslag till lämpliga kandidater. Fundera också över någon lämplig att vara miljöombud i din klubb.
Vänligen meddela deltagande till Björn Skarin, tel 0709-766304 eller på e-mail bjorn@skanebat.se senast torsdagen den 3 november 2016.

Välkomna!
Skånes Båtförbund
Björn Skarin, sekreterare

Båtlivsundersökningen 2015

posted in: Okategoriserade | 0

Båtlivsundersökningen – en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används – genomfördes första gången 2004 och därefter en andra gång
år 2010. År 2015 fick Intermetra Market & Business Research AB uppdrag från Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning att genomföra en förnyad
undersökning.

Båtlivsundersökningen 2015

Undersökningsansvarig projektledare hos Intermetra var Markus Lagerqvist.
Projektassistent var Michaela Andersson.
Kontaktpersoner på Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning var
Jonas Ekblad och Lars-Göran Nyström.
Göteborg, mars 2016