Förbundsråd 12 november 2016

posted in: Okategoriserade | 0

Kallelse

Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till 2016 års Förbundsråd.

Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum i slutet av november..

Tid:               Lördagen den 12 november 2016
Samling med frukostfika kl 09.30
Konferens kl 10.00 och avslutning med eftermiddagsfika kl 15.00

 

Plats:            Hotel Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund
(E22 – mot Dahlby – vid trafikljus kör höger – sedan första korsande gata till
vänster – hotell och parkering på vänster sida)


Dagordning:

  • Information från SBU                                                          Kjell Holst
  • Information om SkBfa ungdomsutbildning                              Kjell Holst
  • Det nya Sv. Sjö och verksamhetsidéer presenteras                 Per Grywenz, VD Sv. Sjö
  • Lunch 12-13
  • Kort BAS-information/nyheter. BAS-ambassadörer                  Leif Zadig
  • Miljöombud, miljöorganisation                                              Petra Elg
  • Långsegling                                                                       Bertil Mattson
  • Avslutning                                                                          Kjell Holst

Då det behövs nya funktionärer till poster i SBU, kommittéer och styrelse uppmanas klubbarna att fundera över och komma med förslag till lämpliga kandidater. Fundera också över någon lämplig att vara miljöombud i din klubb.
Vänligen meddela deltagande till Björn Skarin, tel 0709-766304 eller på e-mail bjorn@skanebat.se senast torsdagen den 3 november 2016.

Välkomna!
Skånes Båtförbund
Björn Skarin, sekreterare