Klackabacken – ny medlem

posted in: Okategoriserade | 0

Vi välkomnar Klackabacken Båtklubb till Skånes Båtförbund.

Klubben som med en snabb start är väl hemma i vårt BAS program.

Båtklubben ligger i norra delen av Ivö sjön på en vackert belägen udde.

 

 

 

Internationella flytvästdagen

posted in: Okategoriserade | 0

HÅLL ER FLYTANDE! 

Båtsäsongen är här och det är fantastiskt. Vi har väl alla längtat efter att få komma ut på sjön och njuta av båtlivet. Men hur sjösäker är du? Tillhör du kategorin som tycker att flytväst på sjön är onödigt och har en massa argument för varför du inte behöver det? 


Internationella flytvästdagen
Den 21 maj infaller internationella flytvästdagen, en dag värd att uppmärksammas. Inga äkta makar, barn, barnbarn, syskon, föräldrar eller övrig släkt och vänner, ska behöva sörja någon för avsaknaden av något så självklart som en flytväst. Så vi uppmanar alla att använda flytväst, och inte bara när ni är ute på sjön. Många olyckor händer när man ligger med båten i en hamn och springer omkring på båten. Tänk också på att ha flytväst på barnen när de befinner sig på bryggorna och på hamnplanen. En olycka händer så lätt!

Även om du inte är rädd om dig själv, så har du kanske familjemedlemmar och vänner som skulle sakna dig något förfärligt om du förolyckades på sjön. Och om anledningen var att du inte använde flytväst, skulle du vilja att dina nära och kära var tvungna att leva med den vetskapen och ständigt ställa sig frågan: Varför hade han inte flytväst!

Och ja, vi skriver han, för bland de som omkommer på sjön varje år i samband med fritidsbåtsolyckor, är övervägande delen män mellan 50 – 80 år*.
Men självklart ska alla i båten ha flytväst.

Det finns många undanflykter och ”flytvästen är i vägen” ” jag kan simma”, är bara några av dem. Idag finns det flytetyg i massor av olika varianter och färger. Flytvästar som ser ut som jackor och täckvästar. Självutlösande flytvästar. Praktiska seglarvästar. Rosa. Blå. Vita. Röda. Det allra bästa är självklart att använda en flytväst som syns tydligt om du faller över bord. Men den allra bästa flytvästen är den som blir använd!

Har ni vänner som ska följa med på båten som inte har flytväst, så finns det massor av flytvästdepåer runt om i landet där man kan hyra eller låna flytvästar.

VI ÖNSKAR ER EN UNDERBAR OCH SJÖSÄKER BÅTSOMMAR!
Skånes Båtförbund

*statistik Svenska Livräddningssällskapet

Båtsamverkan

posted in: Okategoriserade | 0

Båtsamverkan.
Är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar.
Båtsamverkan kan förhindra brott.Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Till hjälp finns bl a Båtkortet som är en ifyllnadsbar pdf som du kan spara i din telefon eller i en molntjänst för att ha nära tillhands.

Ladda ner pdf:en och öppna Adobe Reader (gratis nedladdning) för att fylla i blanketten och spara till din dator/telefon

Du kan även använda dig av LILLA BÅTKORTET.

Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

posted in: Okategoriserade | 0
Nyhet 2022-10-18

Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så kommer flera trafikkanaler på VHF-bandet förändras den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.

Sjöfartsverket äger och förvaltar basstationerna i Sverige och förändringen kommer därför påverka på vilken kanal utläsningar av navigationsvarningar och väder sker på VHF-nätet.

Nödkanalen 16 kommer inte att påverkas av denna förändring.https://www.sjofartsverket.se/globalassets/tjanster/bygg-och-teknik/sfv_svensk-kustradio_a4_v6.pdf

 

Sommarhälsning till båtägare i Skåne

posted in: Okategoriserade | 0

Skånes Båtförbund vill önska alla båtägare en skön sommar på sjön.

Vi vill samtidigt göra er uppmärksam på säkerheten för er båt och personerna som färdas i den.

På vår hemsida finns en broschyr för egen kontroll av båten. Egen kontroll 

En genomgång av båten innan sjösättning men även senare gör den säkrare.

…Se till att alla funktioner i båten fungerar så att ni slipper anlita sjöräddningen eller någon annan.

…Kontrollera flytvästarna, alla ombord ska ha flytväst och de ska vara på framförallt under gång.

…Det finns vattentätt fodral till mobilen, så fungerar den även om den skulle få vatten över sig.

…Försiktighet råder vid landstigning och sluta att hoppa i land, ett steg bör räcka.

…Se till att första hjälpen väskan är uppdaterad.

 

Med önskan om en skön och problemfri sommar

Kjell Holst

Ordförande i Skånes Båtförbund

Skånes Båtförbunds möte kring båtstölder

posted in: Okategoriserade | 0

Lördagen den 25 september hade Skånes Båtförbund en träff med båtklubbarna i Skåne och inbjudna gäster Johan Mangbo, kommunpolis i Helsingborg, Per Ingberg, skadechef på Svenska Sjö, Hans Lindblom, Security Partner, Ola Runesson, stöldskydd och säkerhet från Svenska Båtunionen (SBU) och Jonas Gregor, Säkerhetskonsult.

Johan berättade att det är viktigt med samverkan mellan olika myndigheter. 1,3 miljoner brott anmäls årligen, det finns 220 territoriella nätverk i Sverige, stor ökning av sprängdåd. I region Syd får man cirka 3 000 samtal/dygn och det resulterar i ungefär 1 000 ärende. Han berättade även att i Sverige finns ungefär 20 000 poliser jämfört med Frankrike som motsvarande skull ha 36 000 och Tyskland 32 000. Det som behövs är bättre samverkan för att trygga oss. Rekommendationen från Polisen är att få en balans mellan fysiska skydd, teknik (larm, kamera, m.m.) och egna insatser.

 

Hur kan vi skydda?

 1. Avgränsning = staket och grind
 • Hur högt? Möjlighet att köra in i hamnen nattetid?
 • Runt hela eller delar av hamnen?
 1. Kamera/sensor/larm
 • Lagstiftning? Anställda? Inbrotts/brand/överfallslarm
 • Larmoperatör
 1. Respons
 • Vakthund
 • Vaktbolag och båtförening
 • Krishantering

 

Upptäcka, försvåra och hantera

Informationssäkerhet

 1. Vad finns i sociala medier om mig, min familj och mitt företag?
 2. Hur hanteras och lagras information på olika plattformar
 3. I vilka sammanhang syns jag? Medveten strategi?
 4. Skånes Båtförbunds strategi för informationssäkerhet?
 5. Skånes Båtförbunds kommunikationsstrategi`?

Litteratur och rapporter

SÄPO har gett ut

 1. Introduktion till säkerhetsskydd
 2. Säkerhetsskyddsanalys
 3. Fysiskt skydd
 4. Informationssäkerhet
 5. Personsäkerhet

MSB – informationssäkerhetsplan

Det finns företag som gör bakgrundskontroller och det finns någon hamn som göra detta när man söker hamnplats t.ex. genom att begära personnummer. Viktigt är att ha kontakt med egen polis, t.ex. genom Coboats, för att slippa hamna i växeln och förklara vad som hänt.

Tullen har fått fler befogenheter men inte mer medel!

Det stjäls även många jordbruks- och skogsmaskiner. SBU bör tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) uppvakta politiker för att få tillstånd en förändring när det gäller utförsel, det handlar om många miljoner/miljarder som försvinner ut ur landet. Opinionsbildning är viktigt och likaså förebyggande arbete.

Per berättade att 50% av stölder de ersätter är utombordsmotorer vilket kostar försäkringsbolaget 300 mkr, till detta kommer kostnader för båtägaren. Det är lätt att ta bort numret på utombordsmotorerna. Det finns ett företag Larmtjänst som är en samordning mellan de olika försäkringsbolagen. 80–85% av de som stjäls hamnar i öststaterna. Risken att åter bli drabbad är stor och rekommendationen är: att har du fått en ny motor, lås in den och vänta ett tag innan du använder den. Tjuven vet att du fått en ny motor och risken finns då att hen återkommer. Även växelhusen är eftertraktade och på dessa finns ingen märkning, rådet är att märka. De begärliga motorerna var Suzuki, Yamaha och Honda där serienumret en lättavlägsnad plastflärp, medan övriga har det instansat i godset.

I Stockholm finns nu ett pilotprojekt ”Team marin” som rör sig i Stockholms län på bl a vattenskoter. Man kommer att använda sig av ”undervattensljud” och bild.

Ola har som sitt område i SBU stöldskydd och säkerhet. Fokus på båtstölder.  Det finns olika bolag som sysslar med spårsändare, DNA-märkning.

Från deltagarna fanns önskemål om att lägga till ett kapitel i Hamnboken för fritidsbåtar som handlar just om stöldskydd.

Hans berättade att han arbetar med övervakningssystem med spårsändning, DNA-märkning och larm, som även kan ha gaslarm, översvämning, batteriövervakning i båten. Han har utvecklat en standardlösning för båt och marina förhållande.

Jonas berättade att teknik är ett komplement. Tidigare var det Länsstyrelsen som gav tillstånd till att sätta upp kamera. Det är inte längre så utan numera är det upp till var och en att ha koll på ansvaret för anläggningen, inte tillverkarna. Förhandssamråd kan man, och bör man, söka hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Det gäller att dokumentera, följa upp regelverk. Vad är syftet med kameraövervakning, GDPR. När ska det spelas in, alltid eller endast nattetid. Ska det sättas upp kamera måste man också sätta upp en skylt med mycket text, inte bara en bild av en kamera. Vem är personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter m m. En fråga som man bör ställa sig är: Har vi verkligen undersökt alla andra alternativ innan man ansöker om kameraövervakning!, läs mera på  www.imy.se.

Ett alternativ som deltagarna uppmärksammades om är att Coboats finns och det är ett användbart medel att kommunicera inom båtklubben, i Skåne och till polisen. Har båtklubben egna vakter bör de ha Coboatsappen i sina telefoner vid vaktpasset, så att de kan meddela båtägarna om problem som upptäcks vid passet och de kan larma polis och båtägarna via appen.

Sammanfattning av mötet bör bli att klubbarna bör ha bevakning, belysning i hamnarna och någon sorts avstängning till hamnen. Båtklubbarna bör också följa utvecklingen om hur vi kan använda kameraövervakning.

Vid minnesanteckningarna

Lisbet Nilsson