Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

posted in: Okategoriserade | 0
Nyhet 2022-10-18

Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så kommer flera trafikkanaler på VHF-bandet förändras den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.

Sjöfartsverket äger och förvaltar basstationerna i Sverige och förändringen kommer därför påverka på vilken kanal utläsningar av navigationsvarningar och väder sker på VHF-nätet.

Nödkanalen 16 kommer inte att påverkas av denna förändring.https://www.sjofartsverket.se/globalassets/tjanster/bygg-och-teknik/sfv_svensk-kustradio_a4_v6.pdf