Hemma hos… Skillinge Båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för sista inför sommaren styrelsemöte. Den här gången hos Skillinge Båtklubb.

Båtklubben har ca 100 medlemmar. Klubbens verksamhet står på tre ben,segel/motorbåts verksamhet, seglarskola för barn- och ungdomar, bouleverksamhet.
Klubben har egen föreningslokal strax norr om Skillinge hamn. Intill klubblokalen finns det mark för mastskjul, vinteruppställning av jollebåtar samt arrendemark för vinteruppställning av fritidsbåtar, segel- och motorbåtar, ca 20 båtar.

 

 

Klubbens verksamhet är åretruntverksamhet men är huvudsaklig under vår/sommarsäsongen. Klubbens största verksamhet är seglarskola för barn-och ungdomar mellan 8 – 18 år. Denna verksamhet omfattar ca 65 ungdomar per år samt 6 ungdomsinstruktörer. Segelutbildningen bedrivsi två båttyper, optimistsegling och segling med kölbåt typ M606. Totalt har klubben 10 optimistbåtar och 3 M606 båtar. Klubbens tävlingsverksamhet är numera begränsad. Fokus läggs idag på båtmiljöfrågor, sjösäkert och allmän information. Klubbens bouleverksamhet är uppskattad av i första hand den äldre befolkningen och fyller en viktig funktion i samhälle.

Styrelsen framför ett stor tack för ett trevligt möte och möjligheten att vara i klubbens lokal.

 

Säkrare på sjön – gratis flytvästar till klubbar

posted in: Okategoriserade | 0
Bild: Wikimedia commons

Tidigare har vi informerat om SkBf:s projekt ”Säkrare på sjön” då förbundet i samarbete med SBU kommer att dela ut ett antal gratis flytvästar. För att kunna ansöka om ett antal gratis flytvästar krävs det att båtklubben, under sommaren, genomför en aktivitet som främjar båtsporten. Aktiviteten kan rikta sig till både barn och vuxna. Anmäl din klubb genom att fylla den enkla ansökningsblanketten. Antalet flytvästar är begränsad, sista ansökningsdag är den 15 juni 2017.

I samband med detta vill vi också göra våra medlemmar uppmärksamma på Konsumentverkets rekommendation vad gäller kontroll av uppblåsbara flytvästar som idag ägs av ca 20% båtägare. Mer information finns i KO:s egen broschyr.

Hemma hos… Skåre båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för styrelsen att besöka det pittoreska Skåre och en av Trelleborgs tre båtklubbar. Mötet inleddes med välkomnande ord från Skåre båtklubbs ordförande, Kenneth Lundgren och presentation av de medlemmar som deltog i mötet.

 

Skåre båtklubb är belägen i Skåre fiskeläge. Hamnen byggdes av fiskarna efter den stora stormen 1926 och invigdes 1936. Hamnen ägs av Trelleborgs kommun och precis som i de övriga två hamnarna gäller en kommunal kö och prissättning. Själva prissättningen är något som man pratar om, då kommunen inte gör någon skillnad mellan hamnarna oavsett vilka faciliteter som finns. Hamnen har 77 båtplatser plus ett antal mindre platser. Med tanke på att klubben har ett 30-tal medlemmar så är det gott om lediga platser. Underhållet av hamnen görs regelbundet och det senaste arbetet var en 3 meter djup muddring för insegling. Till kaj är de ca 2,20 m. De närmaste planerna gäller en ny gjutning av kajen.

 

Båtklubben är liten, men med väldig engagerade medlemmar och bland klubbmedlemmarna finns bl.a. två aktiva yrkesfiskare. Ett litet medlemsantal gör att de ekonomiska förutsättningarna inte är så stora och därför är kreativitet, engagemang och eget arbete viktiga delar av medlemskapet. Bland de senaste projekten finns en renoveringen av taket och fasaden. Det planeras även mindre förändringar inomhus då lokalen hyrs ut till både medlemmar och icke medlemmar för olika festtillfällen.

Aktiva medlemmar som anordnar studiebesök och gemensamt renoverar sin klubbstuga bidrar till en gedigen gemenskap och trivsel och är en av klubbens stora tillgångar.  Klubben har dessutom ett bra samarbete med Räddningstjänsten, Trelleborgs Säkerhetsavdelning samt Sjöräddningen och ordnar tillsammans utbildningar i bl.a HLR och säkerhet till sjöss. Men som många andra båtklubbar brottas även Skåre med stigande medelålder och ett sakta sjunkande medlemsantal. Med tanke på att Skåre fiskeläge ligger så vackert, både från sjösidan och i anslutning till ett mindre samhälle med 87 hushåll, samt att det finns gott om lediga båtplatser bör det locka dit fler båtägare och båtintresserade. Närheten till samhället, där det alltid finns människor i rörelsen, gör hamnen både trygg och säker och medlemmarnas engagemang bidrar till en god stämning och en riktig gemenskap.

SkBf styrelse vill framföra ett stort tack för ett varmt välkomnande och möjligheten att hålla mötet i klubblokalen!

Hälften skulle förmodligen överleva!

posted in: Okategoriserade | 0

Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som äger rum den 21 maj. Flytvästdagen är den dag då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de som omkommit i fritidsbåtsolyckor förmodligen skulle ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Information om nyttan av att använda flytväst kommer att spridas vid olika aktiviteter i landet och via media och sociala nätverk före och under den Internationella Flytvästdagen 2017.

Utbildningshelg för ungdomar sommaren 2017

posted in: Utbildning | 0

En av de största utmaningarna vi har som båtklubbar är att få nya generationer att komma in i båtlivet. Att på ett säkert och roligt sätt kunna introducera barn, ungdomar och andra till både aktiviteter och uppdrag i klubben måste vara en av klubbarnas viktigaste uppgifter.

Skånes Båtförbund anordnar därför en ledarutbildning för ungdomar i sommar. Det vi siktar på är ledarskap i kombination med föreningskunskap och utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen bekostas av Svenskt Friluftsliv och Skånes Båtförbund och kommer att ske i södra Skåne den 3 juni – 4 juni. Det finns 20 platser till årets utbildning och två platser för medföljande vuxna som hjälper till. I första hand är det två platser per klubb, men eventuell restplats kan erbjudas beroende på antalet anmälningar.
Intresserade?! Anmäl är här. För mer information maila till gitte@skanebat.se eller henrik@skanebat.se

Båtriksdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0

Årets Båtriksdag har avhållits förra helgen i Östersund. Året val resulterade i att SBU:s ordförande Bengt Gärde sitter kvar en sista  tvåårsperiod. Därefter kommer en ny ordförande att ta över. Fyra ledamöter i unionsstyrelsen valdes sedan och här valdes från SkBf Henrik de Vries in. Vidare valdes vår revisor Christer Eriksson in i ett fyllnadsval på ett år. Med Christers inval i styrelsen kommer vår kassör Leif Zadig att bli ordinarie revisor. Sedan tidigare sitter Kjell Holst i styrelsen som därmed innehåller tre ledamöter från Skåne.

En lördag med BAS

posted in: BAS, Utbildning | 0

 

En solig och vacker lördag i slutet av mars ägde rum i Falserbokanalens båtklubb en BAS-kurs. 10 entusiastiska deltagare från skånska klubbar deltag i den fulltecknade kursen. Det fanns både nybörjare och de som redan har använd BAS i en större utsträckning men ville gå djupare på visa områden och ställa specifika frågor. Kursledaren Jörn Plato började med grunderna i BAS och dagen avslutades med en frågestund utifrån egna erfarenheter och frågeställningar. Under kursen nämndes bl.a. SBU:s instruktionsfilmer för BAS K. Alla filmer är tillgängliga på Youtube i kanalen Patrik Lindqvist SBU. En gemensam god lunch och strålande solvädret gjorde dagen ännu bättre :). Nästa kurstillfälle, möjligen i ett annat upplägg, kommer att planeras till hösten.

 

Båtmiljökonferens 2017

posted in: Miljö | 0

Den 11-12 mars ägde rum en intressant Båtmiljökonferens. Skånes båtförbund representerades av vår miljöombud Petra Elg. Förutom aktuella frågor som står för dagordning hos båtmiljörådet gick man laget runt där närvarande förbund berättade om sitt miljöarbete. En del av lördagen ägnades åt diskussioner och arbete kring miljöprogram och miljöpolicyn. Gästen för dagen var Åke Gustafsson från Electro-Mobile Scandinavia AB som presenterade el-motorer för segelbåtar. Under andra konferensdagen diskuterades havsplanering och havsförvaltningsområde samt samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Blästring, epoxitbehandling, båtbottnar blev de andra inslagen under dagen. En utförlig rapport kan läsas här.

Båtdagen med Coboats som gäst

posted in: Okategoriserade | 0

I strålande vårsol fick representanter från nio skånska båtklubbar delta i årets Båtdag. Förutom den sedvanliga dagordningen fick vi ett besök av Alexis Nicou från Coboats. Det blev ett intressant inslag om en skräddarsydd kommunikationsplattform för Båtsamverkan. Under förmiddagen fick vi en introduktion till hur programmet fungerar och vilka fördelar för en enskild båtägare som finns. Det utmynnade senare  även en intressant diskussion om integritet och öppenhet i kommunikationen inom en egen båtklubb.

Coboats är enkel att använda i en sluten båtklubb eller i samverkan mellan klubbarna. En enkel kommunikation som kan både rädda liv och egendom och som har en koppling till polisen och räddningstjänsten. Tjänsten är tillgänglig som en mobil app och en webbapplikation. All kommunikation är krypterad och begränsad till den slutna gruppen. Coboats finansieras idag genom erbjudande som finns inne i applikationen, dvs inga onödiga mail med erbjudande som kommer till en användare, de finns som en flik i applikationen. Det finns även en möjlighet att teckna en årsabonnemang utan erbjudande. Mer information finns på Coboats hemsida.