Höstens styrelsemöten hemma hos…

posted in: Okategoriserade | 0
Klagshamns hamnförening
Klagshamns hamnförening

Vi har, sedan en tid tillbaka, haft våra styrelsemöten ute på våra medlemsklubbar runt om i Skåne. Vi uppskattar att få träffa våra medlemmar på deras hemmaplan och vi har börjat varje möte med att en eller flera representanter för klubben berättar lite om deras verksamhet. Det finns också tillfälle för både klubben och oss att ställa frågor och vi upplever att vi på detta sätt får en närmare dialog med respektive klubb, något som vi gärna fortsätter med.
I Falsterbokanalen hade vi t.ex. ett mycket intressant möte med representanter från styrelsen. Vi gick igenom det förslag som kommunen hade tagit fram för området kring kanalen och det förslag som utarbetats av Falsterbokanalens Båtklubb. Skånes Båtförbund lovade att skicka ett remissyttrande till kommunen.
De klubbar som vi har besökt under hösten 2016 är Helsingborg Yacht Club, Falsterbokanalens båtklubb och Klagshamns hamnförening och vi vill rikta ett varmt tack till er alla för det trevliga bemötande som vi har fått! Vi hoppas på att kunna besöka flera klubbar under nästa år.

Helsingborg Yach Club
Falsterbokanalens båtklubb
Klagshamns hamnförening