Båtlivsundersökningen 2015

posted in: Okategoriserade | 0

Båtlivsundersökningen – en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används – genomfördes första gången 2004 och därefter en andra gång
år 2010. År 2015 fick Intermetra Market & Business Research AB uppdrag från Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning att genomföra en förnyad
undersökning.

Båtlivsundersökningen 2015

Undersökningsansvarig projektledare hos Intermetra var Markus Lagerqvist.
Projektassistent var Michaela Andersson.
Kontaktpersoner på Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning var
Jonas Ekblad och Lars-Göran Nyström.
Göteborg, mars 2016