Båtunionens XRF-projekt

posted in: Hamn | 0

Båtunionens XRF-projekt

För länge sedan framkom det att vissa bottenfärger innehöll TBT ( TriButylTenn). TBT visade sig vara mycket effektivt mot beväxning MEN har även mycket allvarliga bieffekter på vattenlevande organismer.

Ämnet förbjöds i bottenfärger för fritidsbåtar 1989 och något senare för yrkessjöfarten. Totalförbjudet sedan 2008.

TBT är långlivat, bryts inte ner och anses nu vara så allvarligt att det måste avlägsnas från båtbottnarna. Dock är inte alla båtar drabbade. Nya båtar, efter förbudet 1989, är högst sannolikt TBT-fria om de inte målats med den yrkesfartygsfärg som var tillåten för yrkessjöfarten ytterligare några år.

Det gäller dessutom att bottenfärger med TBT inte får förekomma på båtar, dvs även om färgen applicerats före 1989 så ska den tas bort!

Svenska Båtunionens startade XRF-projektet som nu går in på sitt tredje år. Projektet syftar till att utbilda båtklubbsfunktionärer till mätförrättare där båtklubben sedan kan låna Svenska Båtunionens XRF-instrument för att mäta båtklubbens egna båtar. En provverksamhet har genomförts i ett antal klubbar med gott resultat och breddas nu till samtliga klubbar inom SBU.

Läs mer om XRF-projektet och anmäl ert intresse här!

Genom en XRF-mätning kan båtklubben snabbt och enkelt ta reda på eventuell biocidförekomst på respektive båtägares båtskrov och på så vis få en indikation på om båtskrovet behöver åtgärdas utifrån myndigheternas bestämmelser. Läs gärna bestämmelserna i länken nedan.

Länk till att bestämmelserna från Transportstyrelsen: Måla båtbotten

Svenska Båtunionen genomför utbildningar två gånger per år och nästa utbildningstillfälle planeras till vårvintern 2023. Det finns fortfarande platser kvar!

 

Plötsligt händer det!

posted in: Hamn | 0

 

Varje år skadas hundratals personer i och kring sina båtar. 70 procent av dessa olyckor inträffar i hamnar.  Sjösäkerhetskommittén i samarbete med flera organisationer har tagit fram en affisch om olyckor i hamnar. Tanken med denna är att ni kan skriva ut den och sätta upp den på en lämplig plats i er hamn eller klubbanläggning. Sätt gärna upp den där folk sitter eller står en stund så de har tid att fundera vad det finns för fel illustrerade. Hur många farliga situationer kan du själv upptäcka på bilden?

”Plötsligt händer det” – affischen för utskrift i pdf-format.

Fortsatt trevlig och säkert båtsommar!