Rapport från SkBf Båtdag 12 mars

posted in: Okategoriserade | 0

På förbundets årsstämma, Båtdagen, den 12 mars föreläste Thomas Hansson och Göran Andersson från Hanssons Skydd & Säkerhet om akutsjukvård, HLR och hjärtstartare.
En föreläsning som var både nyttig, spännande och underhållande.
Stort tack till Thomas och Göran!

Vår styrelseledamot Börje Svensson, Falsterbokanalens Båtklubb, lämnade sitt uppdrag i lördags och vi vill tacka Börje för all kunskap och tid som han har bidragit med under åren!

Aleksandra Erlandsson, Abbekås Båtklubb, valdes in som ny ledamot i styrelsen och vi önskar Aleksandra varmt välkommen!
Aleksandra har tidigare varit suppleant i valberedningen och känner därför väl till vårt arbete.

Vi vill också passa på att påminna om SBU:s Instruktörsutbildningen i Lomma den 16 april som våra medlemsklubbar kan skicka deltagare till för en mycket förmånlig kostnad.

Se årsmötesprotokoll här!  – Årsmötesprotokoll 20160312

Styrelsen SkBf

Egenkontroll Fritidsbåt

posted in: Okategoriserade | 0

Nu kan ni båtägare själva kontrollera skicket på er båt. En egenhändigt utförd kontroll av den egna båten är en bra komplettering till säkerhetsbesiktningen.

Är du båtförare är du också BEFÄLHAVARE. Hur liten båt du än för är du i lagens mening befälhavare på ett fartyg. Sjölagens § 58 ålägger dig att innan du startar din båtfärd tillse att fartyget är sjövärdigt.

Egenkontrollen utförs med hjälp av ett protokoll som finns att ladda ned här:

Besiktning.pdf
Egenkontroll för fritidsbåt.pdf