Egenkontroll Fritidsbåt

posted in: Okategoriserade | 0

Nu kan ni båtägare själva kontrollera skicket på er båt. En egenhändigt utförd kontroll av den egna båten är en bra komplettering till säkerhetsbesiktningen.

Är du båtförare är du också BEFÄLHAVARE. Hur liten båt du än för är du i lagens mening befälhavare på ett fartyg. Sjölagens § 58 ålägger dig att innan du startar din båtfärd tillse att fartyget är sjövärdigt.

Egenkontrollen utförs med hjälp av ett protokoll som finns att ladda ned här:

Besiktning.pdf
Egenkontroll för fritidsbåt.pdf