Båtriksdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0

Årets Båtriksdag har avhållits förra helgen i Östersund. Året val resulterade i att SBU:s ordförande Bengt Gärde sitter kvar en sista  tvåårsperiod. Därefter kommer en ny ordförande att ta över. Fyra ledamöter i unionsstyrelsen valdes sedan och här valdes från SkBf Henrik de Vries in. Vidare valdes vår revisor Christer Eriksson in i ett fyllnadsval på ett år. Med Christers inval i styrelsen kommer vår kassör Leif Zadig att bli ordinarie revisor. Sedan tidigare sitter Kjell Holst i styrelsen som därmed innehåller tre ledamöter från Skåne.