Vår första Miljökonferens

posted in: Miljö | 0
Foto: Henrik de Vries

Den 15 februari samlades intresserade från 8 av medlemsklubbarna för att lyssna på föredrag och diskutera frågor rörande båtmiljö. Detta var första gången SkBf anordnade en miljökonferens!

Kvällen inleddes med fika och mingel. Roland Örtengren från Svenska båtunionens miljökommitte presenterade hur arbetet med miljöfrågor hanteras övergripande. Svenska båtunionen är en samtalspartner för myndigheter på nationell nivå och samverkar med havs -och vattenmyndigheten bl a. Roland informerade om vilka lagar som styr miljön och gav tips på vad man kan tänka på som klubb i miljöfrågan.Bif bildspel!

Efter kaffet informerade Jens Ratcovich från Länsstyrelsen i Skåne om hur och vad man kan söka LOVA bidrag för. Mycket diskussioner som gav ett ömsesidigt lärande!

Christer Eriksson från Domsten gav oss en inblick i hur det är att som klubb få ett föreläggande från kommunen då oenighet om utsläpp av bottenfärger rådde mellan kommun och klubb.

Kvällen avrundades och önskemål från deltagarna att en likande konferens anordnas med jämna mellanrum.

Roland Örtengrens PowerPoint-presentation.