Utbildningshelg för ungdomar sommaren 2017

posted in: Utbildning | 0

En av de största utmaningarna vi har som båtklubbar är att få nya generationer att komma in i båtlivet. Att på ett säkert och roligt sätt kunna introducera barn, ungdomar och andra till både aktiviteter och uppdrag i klubben måste vara en av klubbarnas viktigaste uppgifter.

Skånes Båtförbund anordnar därför en ledarutbildning för ungdomar i sommar. Det vi siktar på är ledarskap i kombination med föreningskunskap och utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen bekostas av Svenskt Friluftsliv och Skånes Båtförbund och kommer att ske i södra Skåne den 3 juni – 4 juni. Det finns 20 platser till årets utbildning och två platser för medföljande vuxna som hjälper till. I första hand är det två platser per klubb, men eventuell restplats kan erbjudas beroende på antalet anmälningar.
Intresserade?! Anmäl är här. För mer information maila till gitte@skanebat.se eller henrik@skanebat.se