Utbildning i nya BAS

posted in: Utbildning | 0

Passa på att delta i nya utbildningar i BAS 3

Vi håller webinar med presentation av nya BAS 3 ungefär en gång per vecka. Planerade tillfällen före juluppehållet är torsdag 8 december, onsdag 14 december och tisdag 20 december. Det är olika inriktning på dessa webinar – t.ex. “BAS ekonomiadministration” och “BAS för hamnansvarig” men även mer generell introduktion till BAS version 3.

Du hittar information och anmälan till webinaren i kalendern på hemsidan. Generell information om BAS utbildning hittar du här.

Tidigare genomförda utbildningar BAS 3

Vi spelar in vissa webinar och publicerar på BAS Youtubekanal tillsammans med annat relaterat till BAS.

BAS support

När du är i BAS finner du manualen under symbolen som ser ut som en livboj. Manualen är under ständig utveckling och förbättras kontinuerligt. Manualen kompletteras med instruktionsfilmer som man hittar på BAS Youtubekanal (ofta länkat från manualen).

Du kan ställa frågor till supporten, anmäla fel i BAS och lämna önskemål om utveckling via menyn “Hjälp”/”Support” i BAS.

Anmäl dig här