Kallelse till Skånes Båtförbunds Båtdag

posted in: Kallelser/inbjudningar | 0

Kallelse till Båtdagen 2021

Klicka på länken för att få upp den inbjudan som gått ut till klubbarna.

Datum är preliminärt m h t att gällande restriktioner vid mötestidpunkten är okända.

En kompletterande kallelse med övrig årsmötesdokumentation kommer senast 20/2.

SkBf ser gärna en preliminär anmälan så vi vet hur många som kan vara aktuella att delta i mötet.