Inbjudan instruktörsutbildning

posted in: Utbildning | 0

Passa på

att gå en teoretisk utbildning tillsammans med Sjövärnskåren

Kursdatum är helgen 19-20 november 2022 och/eller 18-19 mars 2023 minimiantal 5 personer.
Vi måste ha er anmälan senast tre veckor för kursstart, för att kunna avboka kursen utan kostnad!