Hemma hos… Skåre båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för styrelsen att besöka det pittoreska Skåre och en av Trelleborgs tre båtklubbar. Mötet inleddes med välkomnande ord från Skåre båtklubbs ordförande, Kenneth Lundgren och presentation av de medlemmar som deltog i mötet.

 

Skåre båtklubb är belägen i Skåre fiskeläge. Hamnen byggdes av fiskarna efter den stora stormen 1926 och invigdes 1936. Hamnen ägs av Trelleborgs kommun och precis som i de övriga två hamnarna gäller en kommunal kö och prissättning. Själva prissättningen är något som man pratar om, då kommunen inte gör någon skillnad mellan hamnarna oavsett vilka faciliteter som finns. Hamnen har 77 båtplatser plus ett antal mindre platser. Med tanke på att klubben har ett 30-tal medlemmar så är det gott om lediga platser. Underhållet av hamnen görs regelbundet och det senaste arbetet var en 3 meter djup muddring för insegling. Till kaj är de ca 2,20 m. De närmaste planerna gäller en ny gjutning av kajen.

 

Båtklubben är liten, men med väldig engagerade medlemmar och bland klubbmedlemmarna finns bl.a. två aktiva yrkesfiskare. Ett litet medlemsantal gör att de ekonomiska förutsättningarna inte är så stora och därför är kreativitet, engagemang och eget arbete viktiga delar av medlemskapet. Bland de senaste projekten finns en renoveringen av taket och fasaden. Det planeras även mindre förändringar inomhus då lokalen hyrs ut till både medlemmar och icke medlemmar för olika festtillfällen.

Aktiva medlemmar som anordnar studiebesök och gemensamt renoverar sin klubbstuga bidrar till en gedigen gemenskap och trivsel och är en av klubbens stora tillgångar.  Klubben har dessutom ett bra samarbete med Räddningstjänsten, Trelleborgs Säkerhetsavdelning samt Sjöräddningen och ordnar tillsammans utbildningar i bl.a HLR och säkerhet till sjöss. Men som många andra båtklubbar brottas även Skåre med stigande medelålder och ett sakta sjunkande medlemsantal. Med tanke på att Skåre fiskeläge ligger så vackert, både från sjösidan och i anslutning till ett mindre samhälle med 87 hushåll, samt att det finns gott om lediga båtplatser bör det locka dit fler båtägare och båtintresserade. Närheten till samhället, där det alltid finns människor i rörelsen, gör hamnen både trygg och säker och medlemmarnas engagemang bidrar till en god stämning och en riktig gemenskap.

SkBf styrelse vill framföra ett stort tack för ett varmt välkomnande och möjligheten att hålla mötet i klubblokalen!