Hemma hos… Ostpirens båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

Styrelsens augustimöte ägde rum inte mindre än hos nyligen firade 40 åringen – Ostpirens båtklubb i Lundåkra. Hamnen ägs av en ekonomisk förening som har 460 båtplatser varv 430 köpta och 30 hyrplatser. Klubben är självständigt och fristående från hamnföreningen. Under en längre tid har klubben brottats med ett sjunkande medlemsantal men sedan november förra året har vinden vänt och antalet har stigit från 154 till 275 medlemmar. Vad står bakom denna framgång? Eldsjälar och en engagerad styrelse.

Under senaste året har styrelsen tagit itu med flera saker. Bl.a. har man fräschat upp klubbhuset och ändrat om värmesystemet. Nu används det värmepumpar i stället för element som ger en jämn temperatur vilket i sin tur bidrar till stora besparingar i elkostnader samt förbättrat luften och inomhusmiljön.

Då medlemsavgifterna inte räcker till alla kostnader fick man vara kreativ och hitta nya ekonomiska lösningar. Sponsorsintäkter är en viktig del i ekonomin. Klubben ger ut en medlemstidning med aktivitetsprogram, information om medlemskapet, vad som gäller i klubben och kontaktlista över medlemmar och där presenteras även klubbens sponsorer. Klubben driver en kiosk där serveras enklare maträtter. Det finns planer för en utbyggnad vilket kommer att möjligt göra att kiosken blir öppen även under tiden då olika aktiviteter pågår i klubbhuset. Klubben hyr ut sin lokal för privata fester både för medlemmar och icke medlemmar. Styrelsen understryker vikten av aktiviteter som ska stärka ”vi” känslan och lockar flera medlemmar. Ett exempel kan vara bastukvällar som började väldigt blygsamt men blev mer och mer populära under sommaren. För att stärka gemenskapen planeras nu för fullt för höst- och vinteraktiviteter, däribland samarbete med Medborgarskolan. Styrelsen har även planer för  vidare utveckling av hemsidan och mer användning av BAS.

SkBf styrelse vill tackar så mycket för möjligheten att ha sitt möte hos Ostpirens båtklubb