Hemma hos… Christianstads segelsällskap C4SS

posted in: Styrelsemöten | 0

SkBf:s styrelse besökte den här gången Christianstads segelsällskap. Vi träffade då ordförande Hans Folkesson och ytterligare fyra ledamöter från klubben.

Klubben tillhör de äldsta i Sverige och grundades redan 1894 i Kristianstad. Syftet med klubben var, och är, att  väcka och underhålla intresset för segling och att verka för god kamratanda och gott sjömanskap.

Vid grundandet höll man till i Helge Å/Hammarsjön men med minskande vattendjup, ökande djupgående och önskan att nå bättre seglingsförhållanden i Hanöbukten har verksamheten under 1930-talet flyttats till hamnstaden Åhus.

I dag finner man klubbens nya hamn i Åhus på Helge Ås södra sida, Äspet, vackert belägen på en plats som mest påminner om en insjöhamn i Mellansverige. Hamnen invigdes 1998 och har sedan 2007 120 platser vid flytbryggor och är väl skyddad för alla vindar. Antalet medlemma är runt 400.

Hamnen arrenderas och administreras av klubben. Klubben är dubbelansluten till SBU och SSF. Man bedriver utbildning för förarbevis, kustskeppare etc och seglarskola främst för ungdomar i jollesektionen.

Runt 500 gästande båtar, tyska, holländska och nordiska, besöker årligen C4SS:s hamn. Toatömningsstation och sjömack. Varv och restauranger finns i närheten förutom det stora och somriga klubbhuset med en stor altan i solen vid åstranden.

Klubben ha varit relativt förskonad från de stölder och inbrott som drabbat många hamnar.

Man har nyligen gått över till att administrera klubben med hjälp av BAS. Övergången har varit problemfri tack vare insatser från förbundets BAS-kommitté.