Båtmiljökonferens 2017

posted in: Miljö | 0

Den 11-12 mars ägde rum en intressant Båtmiljökonferens. Skånes båtförbund representerades av vår miljöombud Petra Elg. Förutom aktuella frågor som står för dagordning hos båtmiljörådet gick man laget runt där närvarande förbund berättade om sitt miljöarbete. En del av lördagen ägnades åt diskussioner och arbete kring miljöprogram och miljöpolicyn. Gästen för dagen var Åke Gustafsson från Electro-Mobile Scandinavia AB som presenterade el-motorer för segelbåtar. Under andra konferensdagen diskuterades havsplanering och havsförvaltningsområde samt samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Blästring, epoxitbehandling, båtbottnar blev de andra inslagen under dagen. En utförlig rapport kan läsas här.