IT- och Informationskommittén har ansvar för att föra båtlivets talan lokalt, nationellt och internationellt.
Kommittén skall hävda Skånes Båtförbunds ställning som talesman för det skånska båtlivet genom att kräva sin plats i medierna och uppmärksamt följa dess rapportering om båtlivet och i förekommande fall korrigera denna om behov föreligger.
Kommittén svarar också för utbildning av båtklubbens sekreterare och kassörer i handhavandet av SBU;s administrativa system.

Verksamhetsberättelser:

2017
2015