Funktion Kommitté Namn Telefon Klubb e-post
Ordförande Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation Kjell Holst 0431-20008
0734-170767
Ängelholm-Skäldervikens SS kjell@skanebat.se

Vice ordförande

Kassör

Hamn
Sjösäkerhet
Tomas Henriksson 0765-275856 Malmö Segel Sällskap tomas@skanebat.se
Sekreterare Hamn
Sjösäkerhet
Björn Skarin 046-57159
0709-766304
Lommabuktens
Seglarklubb
bjorn@skanebat.se
Ledamot IT
BAS
Leif Zadig 0456-25153
0709-663579
Båtklubben Pärlan leif@skanebat.se
Ledamot Hamn
Sjösäkerhet
IT, BAS
Jörn Plato 040-453840
0706-493840
Falsterbokanalens BK jorn@skanebat.se
Ledamot Vice sekreterare
IT, BAS
Aleksandra Erlandsson 0766-236808 Abbekås Båtklubb aleksandra@skanebat.se
Ledamot Juridik
Ungdom
Henrik de Vries 0766-453000 Smygehuks Båt-
och Seglarklubb
henrik@skanebat.se
Ledamot Ungdom Henrik de Vries 0766-453000 Smygehuks Båt-
och Seglarklubb
henrik@skanebat.se
Ledamot Miljö Petra Elg 0735-840913 Trelleborgs Segelsällskap petra@skanebat.se
Ledamot   Bertil Lundberg Malmö Segelsällskap  
Ledamot   Stefan Rosenqvist Falsterbokanalens BK  
Revisorer
Ordinarie Krister Eriksson Domstens Båtklubb
Suppleant Vakant
Valberedning
Sammankall. Sven Andersson 042-212363 Råå båtklubb svena.hbg@comhem.se
Ordinarie Jan Börjesson 070-5283757 Lommabuktens
Seglarklubb
Ordinarie Bertil Järvig 070-5849407 Skåre båtklubb knopvig@telia.com

Kommitté i fetstil  = kommittéansvarig
Anm: Hamnkommittén ansvarar för turism och båtklubbsförsäkring.
Sjösäkerhetskommittén ansvarar för båtbesiktning och båtförsäkring

Vädjan!

Styrelsen ser gärna att klubbarna aktivt hjälper oss med det ständiga arbetet att bevaka och inför årsmöten föreslå lämpliga kandidater till de olika styrelseplatserna!