Funktion Kommitté Namn Telefon Klubb e-post
Ordförande Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation Kjell Holst 0431-20008
0734-170767
Ängelholm-Skäldervikens SS kjell@skanebat.se

Vice ordförande

Kassör

Hamn
Sjösäkerhet
Tomas Henriksson 0765-275856 Malmö Segel Sällskap tomas@skanebat.se
Sekreterare Hamn
Sjösäkerhet
Björn Skarin 046-57159
0709-766304
Lommabuktens
Seglarklubb
bjorn@skanebat.se
Vice sekreterare Barn- & ungdom Bertil Lundberg 0739-821357 Malmö Segel Sällskap bertil@skanebat.se
Ledamot Hamn
Sjösäkerhet
IT, BAS
Jörn Plato 040-453840
0706-493840
Falsterbokanalens BK jorn@skanebat.se
Ledamot Robert Lundsten 8 robert@skanebat.se
Ledamot IT, BAS Stefan Rosenqvist 0706-209916 Falsterbokanalens BK stefan@skanebat.se
Ledamot Juridik
Barn- & ungdom
Henrik de Vries 0766-453000 Smygehuks Båt-
och Seglarklubb
henrik@skanebat.se
Ledamot Miljö vakant
Revisorer
Ordinarie Christer Eriksson 0705-177838 Domstens Båtklubb christererikssonse@gmail.com
Suppleant Stina Stensson 0705-798788 Lommabuktens
Seglarklubb
stina@stensoninformation.se
Valberedning
Sammankall. Sven Andersson 0706-723952 Råå båtklubb svena.hbg@comhem.se
Ordinarie Jan Börjesson 0705-283757 Lommabuktens
Seglarklubb
nimbus.j@hotmail.com
Ordinarie Bertil Järvig 0705-849407 Skåre båtklubb knopvig@telia.com

Kommitté i fetstil  = kommittéansvarig
Anm: Hamnkommittén ansvarar för turism och båtklubbsförsäkring.
Sjösäkerhetskommittén ansvarar för båtbesiktning och båtförsäkring

Vädjan!

Styrelsen ser gärna att klubbarna aktivt hjälper oss med det ständiga arbetet att bevaka och inför årsmöten föreslå lämpliga kandidater till de olika styrelseplatserna!