På grund av rådande omständigheter…

posted in: Okategoriserade | 0

Vi ställer in den planerade Båtdagen som var tänkt att hållas lördagen den 21/3.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas under mars månad men med rådande pandemiläge väljer vi att ställa in och flytta till senare tillfälle.

Praktiskt betyder detta att nuvarande styrelse sitter kvar till det anses rimligt säkert att hålla ett årsmöte. När de offentliga restriktionerna börjar släppas kommer vi att på nytt kalla till årsmötet och 50-årsjubileet.

Ingen kan i dagsläget förutsäga hur långvarig eller omfattande den uppkomna situationen blir.

Vi återkommer med besked och mer information.

 

Styrelsen