36 båtklubbar utmed Skånska kusten och inlandet är anslutna till förbundet
Klubbarna har tillsammans 9514 medlemmar

organisation