Båtlivsundersökningen 2015

posted in: Okategoriserade | 0

Båtlivsundersökningen – en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används – genomfördes första gången 2004 och därefter en andra gång
år 2010. År 2015 fick Intermetra Market & Business Research AB uppdrag från Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning att genomföra en förnyad
undersökning.

Båtlivsundersökningen 2015

Undersökningsansvarig projektledare hos Intermetra var Markus Lagerqvist.
Projektassistent var Michaela Andersson.
Kontaktpersoner på Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning var
Jonas Ekblad och Lars-Göran Nyström.
Göteborg, mars 2016

Rapport från SkBf Båtdag 12 mars

posted in: Okategoriserade | 0

På förbundets årsstämma, Båtdagen, den 12 mars föreläste Thomas Hansson och Göran Andersson från Hanssons Skydd & Säkerhet om akutsjukvård, HLR och hjärtstartare.
En föreläsning som var både nyttig, spännande och underhållande.
Stort tack till Thomas och Göran!

Vår styrelseledamot Börje Svensson, Falsterbokanalens Båtklubb, lämnade sitt uppdrag i lördags och vi vill tacka Börje för all kunskap och tid som han har bidragit med under åren!

Aleksandra Erlandsson, Abbekås Båtklubb, valdes in som ny ledamot i styrelsen och vi önskar Aleksandra varmt välkommen!
Aleksandra har tidigare varit suppleant i valberedningen och känner därför väl till vårt arbete.

Vi vill också passa på att påminna om SBU:s Instruktörsutbildningen i Lomma den 16 april som våra medlemsklubbar kan skicka deltagare till för en mycket förmånlig kostnad.

Se årsmötesprotokoll här!  – Årsmötesprotokoll 20160312

Styrelsen SkBf

Ny samarbetspartner – Hanssons Skydd & Säkerhet

posted in: Okategoriserade | 0

Ny samarbetspartner: Hanssons Skydd & Säkerhet

Hanssons Skydd & Säkerhet är ett skånebaserat företag som arbetar med utbildning inom skydd och säkerhet. Vi är mycket glada att ha dem som samarbetspartner och ser fram emot kommande kurser.

www.hanssonsskyddochsakerhet.se

Tillfälle: I samband med vårt årsmöte Båtdagen den 12 mars får ni möta Thomas Hansson och höra honom berätta om akutsjukvård. Thomas har lång erfarenhet av säkerhetsutbildning från bl.a. Räddningstjänsten och ni har kanske hört honom i radion (SR Malmö) där han på morgonen rapporterar från Trafik- och Serviceredaktionen. När årsmötet är slut har Thomas och hans medarbetare en kurs i akutsjukvård och HLR som ni eller någon/några från er klubb har möjlighet att delta i. Kursen varar i drygt två timmar och innehåller:

  • Akutsjukvård
  • Teoretisk och praktisk utbildning i hjärt- och lungräddning
  • Presentation av hjärtstarter

Ett kursintyg erhålles vid kursslut. Vi har 20 platser och först till kvarn gäller. Välkomna med anmälan till gitte@skanebat.se

Egenkontroll Fritidsbåt

posted in: Okategoriserade | 0

Nu kan ni båtägare själva kontrollera skicket på er båt. En egenhändigt utförd kontroll av den egna båten är en bra komplettering till säkerhetsbesiktningen.

Är du båtförare är du också BEFÄLHAVARE. Hur liten båt du än för är du i lagens mening befälhavare på ett fartyg. Sjölagens § 58 ålägger dig att innan du startar din båtfärd tillse att fartyget är sjövärdigt.

Egenkontrollen utförs med hjälp av ett protokoll som finns att ladda ned här:

Besiktning.pdf
Egenkontroll för fritidsbåt.pdf