Säkrare på sjön – gratis flytvästar till klubbar

posted in: Okategoriserade | 0
Bild: Wikimedia commons

Tidigare har vi informerat om SkBf:s projekt ”Säkrare på sjön” då förbundet i samarbete med SBU kommer att dela ut ett antal gratis flytvästar. För att kunna ansöka om ett antal gratis flytvästar krävs det att båtklubben, under sommaren, genomför en aktivitet som främjar båtsporten. Aktiviteten kan rikta sig till både barn och vuxna. Anmäl din klubb genom att fylla den enkla ansökningsblanketten. Antalet flytvästar är begränsad, sista ansökningsdag är den 15 juni 2017.

I samband med detta vill vi också göra våra medlemmar uppmärksamma på Konsumentverkets rekommendation vad gäller kontroll av uppblåsbara flytvästar som idag ägs av ca 20% båtägare. Mer information finns i KO:s egen broschyr.

Hälften skulle förmodligen överleva!

posted in: Okategoriserade | 0

Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som äger rum den 21 maj. Flytvästdagen är den dag då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de som omkommit i fritidsbåtsolyckor förmodligen skulle ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Information om nyttan av att använda flytväst kommer att spridas vid olika aktiviteter i landet och via media och sociala nätverk före och under den Internationella Flytvästdagen 2017.

Båtriksdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0

Årets Båtriksdag har avhållits förra helgen i Östersund. Året val resulterade i att SBU:s ordförande Bengt Gärde sitter kvar en sista  tvåårsperiod. Därefter kommer en ny ordförande att ta över. Fyra ledamöter i unionsstyrelsen valdes sedan och här valdes från SkBf Henrik de Vries in. Vidare valdes vår revisor Christer Eriksson in i ett fyllnadsval på ett år. Med Christers inval i styrelsen kommer vår kassör Leif Zadig att bli ordinarie revisor. Sedan tidigare sitter Kjell Holst i styrelsen som därmed innehåller tre ledamöter från Skåne.

Båtdagen med Coboats som gäst

posted in: Okategoriserade | 0

I strålande vårsol fick representanter från nio skånska båtklubbar delta i årets Båtdag. Förutom den sedvanliga dagordningen fick vi ett besök av Alexis Nicou från Coboats. Det blev ett intressant inslag om en skräddarsydd kommunikationsplattform för Båtsamverkan. Under förmiddagen fick vi en introduktion till hur programmet fungerar och vilka fördelar för en enskild båtägare som finns. Det utmynnade senare  även en intressant diskussion om integritet och öppenhet i kommunikationen inom en egen båtklubb.

Coboats är enkel att använda i en sluten båtklubb eller i samverkan mellan klubbarna. En enkel kommunikation som kan både rädda liv och egendom och som har en koppling till polisen och räddningstjänsten. Tjänsten är tillgänglig som en mobil app och en webbapplikation. All kommunikation är krypterad och begränsad till den slutna gruppen. Coboats finansieras idag genom erbjudande som finns inne i applikationen, dvs inga onödiga mail med erbjudande som kommer till en användare, de finns som en flik i applikationen. Det finns även en möjlighet att teckna en årsabonnemang utan erbjudande. Mer information finns på Coboats hemsida.

Båtdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0
Foto: Håkan Dahlström
www.dahlstromphotos.com

Varmt välkomna till Båtdagen 2017. Årsmötet äger rum 11 mars kl. 10.00 på Scandic Hotels Segevång i Malmö. Samling med kaffe kl. 09.30, mötet påbörjas kl. 10.00. Nedan följer mötes handlingarna:

Kallelse till Båtdagen 2017
Dagordning till Båtdagen 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Ekonomi 2016
Proposition
Protokoll Båtdagen 2016
Fullmakt (en viktigt blankett som ger rösträtt, fylls i och skickas till bjorn@skanebat.se en vecka innan Båtdagen)

Grattis Lommabuktens Seglarklubb!

posted in: Okategoriserade | 0

Skånes Båtförbund gratulerar
Lommabuktens Seglarklubb
till utnämningen
Årets Båtklubb 2016

 

Motiveringen  till valet var

”Lommabuktens Seglarklubb är en komplett båtklubb med ett stort engagemang och en omfattande verksamhet. Klubben har aktiviteter för medlemmarna som seglarskola, kursverksamhet och kappseglingar upp till SM-nivå. Klubbhuset vid Lommabuktens inlopp är centrum i verksamheten som lockar medlemmar i alla åldrar.”

Det är därtill en alldeles särskild glädje att utnämningen gått till en Skånsk båtklubb.

God Jul och Gott Nytt År

posted in: Okategoriserade | 0

god_jul

Skånes Båtförbund vill önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År och tacka för det året som varit. En speciell tack vill vi rikta till vår samarbetspartner Thomas Hansson på Hanssons Skydd och Säkerhet för ett trevligt samarbete under året och Lommabuktens Seglarklubb för lånet av deras fantastiska lokal till vår utbildning för ungdomsledare i våras.
Inför 2017 hoppas vi att återigen få igång besiktningsverksamheten av våra båtar och att vi kan utveckla vidare Båtsamverkan i Skåne med stöldskyddsmärkning.

 

 

Höstens styrelsemöten hemma hos…

posted in: Okategoriserade | 0
Klagshamns hamnförening
Klagshamns hamnförening

Vi har, sedan en tid tillbaka, haft våra styrelsemöten ute på våra medlemsklubbar runt om i Skåne. Vi uppskattar att få träffa våra medlemmar på deras hemmaplan och vi har börjat varje möte med att en eller flera representanter för klubben berättar lite om deras verksamhet. Det finns också tillfälle för både klubben och oss att ställa frågor och vi upplever att vi på detta sätt får en närmare dialog med respektive klubb, något som vi gärna fortsätter med.
I Falsterbokanalen hade vi t.ex. ett mycket intressant möte med representanter från styrelsen. Vi gick igenom det förslag som kommunen hade tagit fram för området kring kanalen och det förslag som utarbetats av Falsterbokanalens Båtklubb. Skånes Båtförbund lovade att skicka ett remissyttrande till kommunen.
De klubbar som vi har besökt under hösten 2016 är Helsingborg Yacht Club, Falsterbokanalens båtklubb och Klagshamns hamnförening och vi vill rikta ett varmt tack till er alla för det trevliga bemötande som vi har fått! Vi hoppas på att kunna besöka flera klubbar under nästa år.

Helsingborg Yach Club

Falsterbokanalens båtklubb

Klagshamns hamnförening

 

Förbundsråd 12 november 2016

posted in: Okategoriserade | 0

Kallelse

Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till 2016 års Förbundsråd.

Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum i slutet av november..

Tid:               Lördagen den 12 november 2016
Samling med frukostfika kl 09.30
Konferens kl 10.00 och avslutning med eftermiddagsfika kl 15.00

 

Plats:            Hotel Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund
(E22 – mot Dahlby – vid trafikljus kör höger – sedan första korsande gata till
vänster – hotell och parkering på vänster sida)


Dagordning:

  • Information från SBU                                                          Kjell Holst
  • Information om SkBfa ungdomsutbildning                              Kjell Holst
  • Det nya Sv. Sjö och verksamhetsidéer presenteras                 Per Grywenz, VD Sv. Sjö
  • Lunch 12-13
  • Kort BAS-information/nyheter. BAS-ambassadörer                  Leif Zadig
  • Miljöombud, miljöorganisation                                              Petra Elg
  • Långsegling                                                                       Bertil Mattson
  • Avslutning                                                                          Kjell Holst

Då det behövs nya funktionärer till poster i SBU, kommittéer och styrelse uppmanas klubbarna att fundera över och komma med förslag till lämpliga kandidater. Fundera också över någon lämplig att vara miljöombud i din klubb.
Vänligen meddela deltagande till Björn Skarin, tel 0709-766304 eller på e-mail bjorn@skanebat.se senast torsdagen den 3 november 2016.

Välkomna!
Skånes Båtförbund
Björn Skarin, sekreterare