Båtdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0
Foto: Håkan Dahlström
www.dahlstromphotos.com

Varmt välkomna till Båtdagen 2017. Årsmötet äger rum 11 mars kl. 10.00 på Scandic Hotels Segevång i Malmö. Samling med kaffe kl. 09.30, mötet påbörjas kl. 10.00. Nedan följer mötes handlingarna:

Kallelse till Båtdagen 2017
Dagordning till Båtdagen 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Ekonomi 2016
Proposition
Protokoll Båtdagen 2016
Fullmakt (en viktigt blankett som ger rösträtt, fylls i och skickas till bjorn@skanebat.se en vecka innan Båtdagen)

Grattis Lommabuktens Seglarklubb!

posted in: Okategoriserade | 0

Skånes Båtförbund gratulerar
Lommabuktens Seglarklubb
till utnämningen
Årets Båtklubb 2016

 

Motiveringen  till valet var

”Lommabuktens Seglarklubb är en komplett båtklubb med ett stort engagemang och en omfattande verksamhet. Klubben har aktiviteter för medlemmarna som seglarskola, kursverksamhet och kappseglingar upp till SM-nivå. Klubbhuset vid Lommabuktens inlopp är centrum i verksamheten som lockar medlemmar i alla åldrar.”

Det är därtill en alldeles särskild glädje att utnämningen gått till en Skånsk båtklubb.

Välkomna till SkBf:s Miljökonferens

posted in: Miljö | 0

 

 

Skånes båtförbunds styrelse hälsar varmt välkomen till Miljökonferensen som kommer att äga rum på onsdag den 15 februari 2017.

Plats: Lagunens småbåtshamn klubbhuset Vaktgatan 9, 216 13 Limhamn

Tid: 17.30-21.30

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri

Anmälan: Sista anmälningsdatum den 10 februari

Kontaktperson: Petra Elg petra@skanebat.se 0735-840913

 

Program

17:30 Samling, lättare måltid
18:00 Så arbetar Svenska Båtunionen med miljöfrågor
Länsstyrelsen Skåne informerar om synen på båtmiljö
Diskussioner och erfarenheter från klubbarna
21:30 Avslutning

 

Hemma hos… Landskrona Segelsällskap

posted in: Styrelsemöten | 0

Årets första styrelsemöte ägde rum den 26 januari hos det anrika Landskrona Segelsällskapet. I ett nyrenoverat klubbhus hälsades vi välkomna av ordförande Peter Malmberg och klubbmästare Martin Jakobsen. Under Peters inledning fick vi ett inblick i klubbens arbete och diskuterade angelägna frågor kring miljö och klubbens återuppväxt med nya medlemmar. Frågor som idag många klubbar brottas med. En av de viktiga frågor var hur man engagerar den yngre generationen i båt- och klubblivet. Tillsammans har vi diskuterat flera olika aktiviteter som Skånes båtförbund kan hjälpa till att anordna. Det blev ett bra och givande möte som gav styrelsen nya infallsvinklar och nya idéer. Nu tar vi det med oss hem och jobbar vidare.

 

God Jul och Gott Nytt År

posted in: Okategoriserade | 0

god_jul

Skånes Båtförbund vill önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År och tacka för det året som varit. En speciell tack vill vi rikta till vår samarbetspartner Thomas Hansson på Hanssons Skydd och Säkerhet för ett trevligt samarbete under året och Lommabuktens Seglarklubb för lånet av deras fantastiska lokal till vår utbildning för ungdomsledare i våras.
Inför 2017 hoppas vi att återigen få igång besiktningsverksamheten av våra båtar och att vi kan utveckla vidare Båtsamverkan i Skåne med stöldskyddsmärkning.

 

 

Höstens styrelsemöten hemma hos…

posted in: Okategoriserade | 0
Klagshamns hamnförening
Klagshamns hamnförening

Vi har, sedan en tid tillbaka, haft våra styrelsemöten ute på våra medlemsklubbar runt om i Skåne. Vi uppskattar att få träffa våra medlemmar på deras hemmaplan och vi har börjat varje möte med att en eller flera representanter för klubben berättar lite om deras verksamhet. Det finns också tillfälle för både klubben och oss att ställa frågor och vi upplever att vi på detta sätt får en närmare dialog med respektive klubb, något som vi gärna fortsätter med.
I Falsterbokanalen hade vi t.ex. ett mycket intressant möte med representanter från styrelsen. Vi gick igenom det förslag som kommunen hade tagit fram för området kring kanalen och det förslag som utarbetats av Falsterbokanalens Båtklubb. Skånes Båtförbund lovade att skicka ett remissyttrande till kommunen.
De klubbar som vi har besökt under hösten 2016 är Helsingborg Yacht Club, Falsterbokanalens båtklubb och Klagshamns hamnförening och vi vill rikta ett varmt tack till er alla för det trevliga bemötande som vi har fått! Vi hoppas på att kunna besöka flera klubbar under nästa år.

Helsingborg Yach Club
Falsterbokanalens båtklubb
Klagshamns hamnförening

 

Förbundsråd 12 november 2016

posted in: Okategoriserade | 0

Kallelse

Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till 2016 års Förbundsråd.

Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum i slutet av november..

Tid:               Lördagen den 12 november 2016
Samling med frukostfika kl 09.30
Konferens kl 10.00 och avslutning med eftermiddagsfika kl 15.00

 

Plats:            Hotel Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund
(E22 – mot Dahlby – vid trafikljus kör höger – sedan första korsande gata till
vänster – hotell och parkering på vänster sida)


Dagordning:

 • Information från SBU                                                          Kjell Holst
 • Information om SkBfa ungdomsutbildning                              Kjell Holst
 • Det nya Sv. Sjö och verksamhetsidéer presenteras                 Per Grywenz, VD Sv. Sjö
 • Lunch 12-13
 • Kort BAS-information/nyheter. BAS-ambassadörer                  Leif Zadig
 • Miljöombud, miljöorganisation                                              Petra Elg
 • Långsegling                                                                       Bertil Mattson
 • Avslutning                                                                          Kjell Holst

Då det behövs nya funktionärer till poster i SBU, kommittéer och styrelse uppmanas klubbarna att fundera över och komma med förslag till lämpliga kandidater. Fundera också över någon lämplig att vara miljöombud i din klubb.
Vänligen meddela deltagande till Björn Skarin, tel 0709-766304 eller på e-mail bjorn@skanebat.se senast torsdagen den 3 november 2016.

Välkomna!
Skånes Båtförbund
Björn Skarin, sekreterare

Båtlivsundersökningen 2015

posted in: Okategoriserade | 0

Båtlivsundersökningen – en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används – genomfördes första gången 2004 och därefter en andra gång
år 2010. År 2015 fick Intermetra Market & Business Research AB uppdrag från Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning att genomföra en förnyad
undersökning.

Båtlivsundersökningen 2015

Undersökningsansvarig projektledare hos Intermetra var Markus Lagerqvist.
Projektassistent var Michaela Andersson.
Kontaktpersoner på Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning var
Jonas Ekblad och Lars-Göran Nyström.
Göteborg, mars 2016

Ny samarbetspartner – Hanssons Skydd & Säkerhet

posted in: Okategoriserade | 0

Ny samarbetspartner: Hanssons Skydd & Säkerhet

Hanssons Skydd & Säkerhet är ett skånebaserat företag som arbetar med utbildning inom skydd och säkerhet. Vi är mycket glada att ha dem som samarbetspartner och ser fram emot kommande kurser.

www.hanssonsskyddochsakerhet.se

Tillfälle: I samband med vårt årsmöte Båtdagen den 12 mars får ni möta Thomas Hansson och höra honom berätta om akutsjukvård. Thomas har lång erfarenhet av säkerhetsutbildning från bl.a. Räddningstjänsten och ni har kanske hört honom i radion (SR Malmö) där han på morgonen rapporterar från Trafik- och Serviceredaktionen. När årsmötet är slut har Thomas och hans medarbetare en kurs i akutsjukvård och HLR som ni eller någon/några från er klubb har möjlighet att delta i. Kursen varar i drygt två timmar och innehåller:

 • Akutsjukvård
 • Teoretisk och praktisk utbildning i hjärt- och lungräddning
 • Presentation av hjärtstarter

Ett kursintyg erhålles vid kursslut. Vi har 20 platser och först till kvarn gäller. Välkomna med anmälan till gitte@skanebat.se