Hemma hos… Simrishamns segelsällskap

posted in: Styrelsemöten | 0

Den här gången besökte styrelsen östkusten och det anrika Simrishamns segelsällskap. Klubbens historia börjar på Thulins konditori där några folkbåtentusiaster med Herbert Möllerström i spetsen träffades och bildade 1935 Simrishamns segelsällskap. Samma år genomfördes den första Simrishamnsseglingen. Det blev även början till Herbert Möllerströms 40 åriga ordförandeskap.

Programmet för första Simrishmansseglingen
Ordförande Lars-Gustav Dahl presenterar SimSS
Första Bornholm runt programmet

Redan från början blev kappseglingen sällskapets kännetecken. Kappseglingar började under åren avlösa varandra. 1945 startade första Hanöregattan och 1962 Bornholm runt ”I förfäders kölvatten….”. Veteranen i denna tävling blev Bertil Eliasson som genomförde 40 starter och fullföljde 38 tävlingar. Under Guldpokalen för nordiska folkbåtar deltog 1992 inte mindre än 75 båtar. Tävlingar för nordiska folkbåtar genomförs än i dag i SM-klassen och sällskapet brinner verkligen för denna båttyp. Växande verksamhet krävde en samlingslokal vilket resulterade 1959 i ett bygge av ett klubbhus som under åren har genomgått en del ombyggnader. 1985 byggdes klart småbåtshamnen vilken blev mer anpassad till att ta emot det ökande antalet gästande båtar. SimSS värnar mycket om sin historia och har en fantastisk bild- och filmarkiv som är verkligen en riktig guldgruva inte bara för klubbmedlemmar men även för folkbåtsentusiaster. En av rariteter är en film från kappseglingen 1941. För att bevara bildskatten har en del material digitaliserats och gjorts tillgänglig även i den formen.

Idag har Simrishamns sällskap ca 300 medlemmar. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, sponsring och uthyrning av klubblokalen. Hamnen ägs av komunnen som sköter båtplatser och underhållet. Det stora intresset för kappsegling fortsätter även idag. Varje år anordnar klubben Bornholm runt som har blivit en riktig folkfest och ingår numer i Seglarvecka i Simrishamn. Aktiviteterna pågår inte bara till havs. Klubben har då även ett brett utbud sociala evenemang som jazzkonserter, marknadsbesök, festlig invigning och avlutning mm. Under resten av båtsäsongen erbjuds grillkvällar på fredagar, eskader och utbildning i kappseglingsregler. Återkommande evenemang är Sillens dag i augusti. En dag full av aktiviteter där även politiker och sjöräddningen medverkat. Samarbete med Rönne sejlklubb resulterar i klubbarnas besök hos varandra. Höstsäsongen inleds med ålagille som följs under hösten och vintern av torsdagsträffar som infaller första torsdagen i månaden. Kvällar lockar många medlemmar då det bjuds på intressanta föredrag inom olika områden.

Under 2018 kommer alla seglingsarrangemang att marknadsföras under namnet ”Sail Österlen 2018”. Här kommer det att ingå SM för Nordisk folkbåt (v.27), Guldpolalen för Nordisk folkbåt (v.28) samt Seglarveckan med Hanöregattan, Bornholm runt: ”I förfäders kölvatten…” (v.30). Seglaraktiviteter kommer att följas med många trevliga och spännande evenemang även på land.

SBU fortbildar BAS- och miljöcoachar

posted in: BAS, Miljö | 0

För andra gången träffades landets BAS- och miljöcoacharna för en fortbildning. Erfarenhetsutbyte och diskussioner kring coacharnas roll, organisation och framtiden dominerade dessa två dagar. BAS-coacharna fick information om nya instruktionsfilmer som efter sekretessredigeringen finns återigen tillgängliga på Youtube. Förutom nyheter i själva BAS pratades det en hel del om hur det nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General data protection regulation) kommer att påverka personuppgiftsregistreringen i klubbarna. GDPR kommer att träda i kraft i maj 2018 och kommer att beröra personuppgiftsregistrering även i ideella föreningar. GDPR kommer att ersätta för närvarande gällande PUL-lagen. Datainspektionen har förberedd övergången med en checklista. Den hjälper även ideella föreningar att se över sina registreringar och hur de hanteras.

Säkrare på sjön – hur blev det?

posted in: Okategoriserade | 0

 

Många klubbar visade ett stort intresse för SBU.s kampanj kring säkerheten på sjön. SkBf ansökte om många fler gratis flytvästar men eftersom intresset blev stort i hela landet fick vi betydligt färre. Till slut blev det tre klubbar som fick dela på de västarna som har tillfallit SkBf: Trelleborgs båtsällskap, Ostpirens båtklubb samt Ystads segelsällskap. Flytvästarna delades ut i samband med de olika evenemangen som klubbarna höll under sommaren.

Hemma hos… Ostpirens båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

Styrelsens augustimöte ägde rum inte mindre än hos nyligen firade 40 åringen – Ostpirens båtklubb i Lundåkra. Hamnen ägs av en ekonomisk förening som har 460 båtplatser varv 430 köpta och 30 hyrplatser. Klubben är självständigt och fristående från hamnföreningen. Under en längre tid har klubben brottats med ett sjunkande medlemsantal men sedan november förra året har vinden vänt och antalet har stigit från 154 till 275 medlemmar. Vad står bakom denna framgång? Eldsjälar och en engagerad styrelse.

Under senaste året har styrelsen tagit itu med flera saker. Bl.a. har man fräschat upp klubbhuset och ändrat om värmesystemet. Nu används det värmepumpar i stället för element som ger en jämn temperatur vilket i sin tur bidrar till stora besparingar i elkostnader samt förbättrat luften och inomhusmiljön.

Då medlemsavgifterna inte räcker till alla kostnader fick man vara kreativ och hitta nya ekonomiska lösningar. Sponsorsintäkter är en viktig del i ekonomin. Klubben ger ut en medlemstidning med aktivitetsprogram, information om medlemskapet, vad som gäller i klubben och kontaktlista över medlemmar och där presenteras även klubbens sponsorer. Klubben driver en kiosk där serveras enklare maträtter. Det finns planer för en utbyggnad vilket kommer att möjligt göra att kiosken blir öppen även under tiden då olika aktiviteter pågår i klubbhuset. Klubben hyr ut sin lokal för privata fester både för medlemmar och icke medlemmar. Styrelsen understryker vikten av aktiviteter som ska stärka ”vi” känslan och lockar flera medlemmar. Ett exempel kan vara bastukvällar som började väldigt blygsamt men blev mer och mer populära under sommaren. För att stärka gemenskapen planeras nu för fullt för höst- och vinteraktiviteter, däribland samarbete med Medborgarskolan. Styrelsen har även planer för  vidare utveckling av hemsidan och mer användning av BAS.

SkBf styrelse vill tackar så mycket för möjligheten att ha sitt möte hos Ostpirens båtklubb

 

Northern Coasts och Aurora

posted in: Okategoriserade | 0
Bild: Wikipedia

Försvarsmakten genomför ett par stora övningar, som kan påverka båtlivet i Östersjön. Under tiden den 8–29 september kommer försvarsmakten att genomföra två relativt stora övningar: Northern Coasts 2017 och Aurora 17. De kommer att utföras i Blekinge, Stockholms skärgård, runt Gotland och i Göteborg. För våra fritidsbåtar är det viktigt att se till så att båtarna är förtöjda för storm och så att svall inte kan orsaka skador på båtar eller bryggor.
Northern Coasts, NOCO är en multinationell övning som tränar stridsledning i olika nivåer och stridsförmågan hos förbanden. Tillsammans övas de deltagande
ländernas förmåga att agera gemensamt vid kriser och utmaningar till havs och i kustnära områden. Fokusområden för övningen är ytstrid, luftstrid och undervattensstrid men även hantering av asymmetriska hot i form av bland annat infiltration och felaktig informationsspridning.
Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal   myndigheter och andra länder i Aurora 17.
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.
Som av en händelse kommer samtidigt Ryssland att ha en militär övning kring Kaliningrad. Där kommer också krigsfartyg från Kina att delta. Det kan således
påverka båtar på färd mellan Sverige, Tyskland och Polen.

Oberoende av försvarsmaktens övningar vill jag samtidigt uppmana båtägare att titta till sina båtar med anledning av flera rapporter om stölder av motorer
och båtar.
Kjell Holst
Skånes Båtförbund

Ledarskapsutbildning med föreningskunskap för ungdomar

posted in: Utbildning | 0

 

Den 3–4 juni samlades ett glatt gäng på Falsterbokanalens båtklubb för att gå en både teoretisk och praktisk ledarskapsutbildning i Skånes Båtförbunds regi. Vädret var gråmulet och lite blåsigt, men humöret var på topp. Deltagarna hittade snabbt varandra och diskussionerna var innehållsrika och generösa. Alla bidrog med sina erfarenheter och lärde sig av varandra. På lördagskvällen åt vi en god middag tillsammans i Trelleborg, övernattade sedan på ett hotell i staden och fortsatte utbildningen hos FBK på söndagen.

 

 

Som ledare för denna utbildning kunde vi inte önska oss bättre förutsättningar (kanske lite mer sol….), så vi vill rikta ett varmt tack till FBK för hyra av lokal och båtar och till alla deltagare för ert stora engagemang under dessa två dagar!

 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!!!

 

Hemma hos… Skillinge Båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för sista inför sommaren styrelsemöte. Den här gången hos Skillinge Båtklubb.

Båtklubben har ca 100 medlemmar. Klubbens verksamhet står på tre ben,segel/motorbåts verksamhet, seglarskola för barn- och ungdomar, bouleverksamhet.
Klubben har egen föreningslokal strax norr om Skillinge hamn. Intill klubblokalen finns det mark för mastskjul, vinteruppställning av jollebåtar samt arrendemark för vinteruppställning av fritidsbåtar, segel- och motorbåtar, ca 20 båtar.

 

 

Klubbens verksamhet är åretruntverksamhet men är huvudsaklig under vår/sommarsäsongen. Klubbens största verksamhet är seglarskola för barn-och ungdomar mellan 8 – 18 år. Denna verksamhet omfattar ca 65 ungdomar per år samt 6 ungdomsinstruktörer. Segelutbildningen bedrivsi två båttyper, optimistsegling och segling med kölbåt typ M606. Totalt har klubben 10 optimistbåtar och 3 M606 båtar. Klubbens tävlingsverksamhet är numera begränsad. Fokus läggs idag på båtmiljöfrågor, sjösäkert och allmän information. Klubbens bouleverksamhet är uppskattad av i första hand den äldre befolkningen och fyller en viktig funktion i samhälle.

Styrelsen framför ett stor tack för ett trevligt möte och möjligheten att vara i klubbens lokal.

 

Säkrare på sjön – gratis flytvästar till klubbar

posted in: Okategoriserade | 0
Bild: Wikimedia commons

Tidigare har vi informerat om SkBf:s projekt ”Säkrare på sjön” då förbundet i samarbete med SBU kommer att dela ut ett antal gratis flytvästar. För att kunna ansöka om ett antal gratis flytvästar krävs det att båtklubben, under sommaren, genomför en aktivitet som främjar båtsporten. Aktiviteten kan rikta sig till både barn och vuxna. Anmäl din klubb genom att fylla den enkla ansökningsblanketten. Antalet flytvästar är begränsad, sista ansökningsdag är den 15 juni 2017.

I samband med detta vill vi också göra våra medlemmar uppmärksamma på Konsumentverkets rekommendation vad gäller kontroll av uppblåsbara flytvästar som idag ägs av ca 20% båtägare. Mer information finns i KO:s egen broschyr.

Hemma hos… Skåre båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för styrelsen att besöka det pittoreska Skåre och en av Trelleborgs tre båtklubbar. Mötet inleddes med välkomnande ord från Skåre båtklubbs ordförande, Kenneth Lundgren och presentation av de medlemmar som deltog i mötet.

 

Skåre båtklubb är belägen i Skåre fiskeläge. Hamnen byggdes av fiskarna efter den stora stormen 1926 och invigdes 1936. Hamnen ägs av Trelleborgs kommun och precis som i de övriga två hamnarna gäller en kommunal kö och prissättning. Själva prissättningen är något som man pratar om, då kommunen inte gör någon skillnad mellan hamnarna oavsett vilka faciliteter som finns. Hamnen har 77 båtplatser plus ett antal mindre platser. Med tanke på att klubben har ett 30-tal medlemmar så är det gott om lediga platser. Underhållet av hamnen görs regelbundet och det senaste arbetet var en 3 meter djup muddring för insegling. Till kaj är de ca 2,20 m. De närmaste planerna gäller en ny gjutning av kajen.

 

Båtklubben är liten, men med väldig engagerade medlemmar och bland klubbmedlemmarna finns bl.a. två aktiva yrkesfiskare. Ett litet medlemsantal gör att de ekonomiska förutsättningarna inte är så stora och därför är kreativitet, engagemang och eget arbete viktiga delar av medlemskapet. Bland de senaste projekten finns en renoveringen av taket och fasaden. Det planeras även mindre förändringar inomhus då lokalen hyrs ut till både medlemmar och icke medlemmar för olika festtillfällen.

Aktiva medlemmar som anordnar studiebesök och gemensamt renoverar sin klubbstuga bidrar till en gedigen gemenskap och trivsel och är en av klubbens stora tillgångar.  Klubben har dessutom ett bra samarbete med Räddningstjänsten, Trelleborgs Säkerhetsavdelning samt Sjöräddningen och ordnar tillsammans utbildningar i bl.a HLR och säkerhet till sjöss. Men som många andra båtklubbar brottas även Skåre med stigande medelålder och ett sakta sjunkande medlemsantal. Med tanke på att Skåre fiskeläge ligger så vackert, både från sjösidan och i anslutning till ett mindre samhälle med 87 hushåll, samt att det finns gott om lediga båtplatser bör det locka dit fler båtägare och båtintresserade. Närheten till samhället, där det alltid finns människor i rörelsen, gör hamnen både trygg och säker och medlemmarnas engagemang bidrar till en god stämning och en riktig gemenskap.

SkBf styrelse vill framföra ett stort tack för ett varmt välkomnande och möjligheten att hålla mötet i klubblokalen!

Hälften skulle förmodligen överleva!

posted in: Okategoriserade | 0

Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som äger rum den 21 maj. Flytvästdagen är den dag då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de som omkommit i fritidsbåtsolyckor förmodligen skulle ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Information om nyttan av att använda flytväst kommer att spridas vid olika aktiviteter i landet och via media och sociala nätverk före och under den Internationella Flytvästdagen 2017.