Northern Coasts och Aurora

posted in: Okategoriserade | 0
Bild: Wikipedia

Försvarsmakten genomför ett par stora övningar, som kan påverka båtlivet i Östersjön. Under tiden den 8–29 september kommer försvarsmakten att genomföra två relativt stora övningar: Northern Coasts 2017 och Aurora 17. De kommer att utföras i Blekinge, Stockholms skärgård, runt Gotland och i Göteborg. För våra fritidsbåtar är det viktigt att se till så att båtarna är förtöjda för storm och så att svall inte kan orsaka skador på båtar eller bryggor.
Northern Coasts, NOCO är en multinationell övning som tränar stridsledning i olika nivåer och stridsförmågan hos förbanden. Tillsammans övas de deltagande
ländernas förmåga att agera gemensamt vid kriser och utmaningar till havs och i kustnära områden. Fokusområden för övningen är ytstrid, luftstrid och undervattensstrid men även hantering av asymmetriska hot i form av bland annat infiltration och felaktig informationsspridning.
Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal   myndigheter och andra länder i Aurora 17.
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.
Som av en händelse kommer samtidigt Ryssland att ha en militär övning kring Kaliningrad. Där kommer också krigsfartyg från Kina att delta. Det kan således
påverka båtar på färd mellan Sverige, Tyskland och Polen.

Oberoende av försvarsmaktens övningar vill jag samtidigt uppmana båtägare att titta till sina båtar med anledning av flera rapporter om stölder av motorer
och båtar.
Kjell Holst
Skånes Båtförbund

Ledarskapsutbildning med föreningskunskap för ungdomar

posted in: Utbildning | 0

 

Den 3–4 juni samlades ett glatt gäng på Falsterbokanalens båtklubb för att gå en både teoretisk och praktisk ledarskapsutbildning i Skånes Båtförbunds regi. Vädret var gråmulet och lite blåsigt, men humöret var på topp. Deltagarna hittade snabbt varandra och diskussionerna var innehållsrika och generösa. Alla bidrog med sina erfarenheter och lärde sig av varandra. På lördagskvällen åt vi en god middag tillsammans i Trelleborg, övernattade sedan på ett hotell i staden och fortsatte utbildningen hos FBK på söndagen.

 

 

Som ledare för denna utbildning kunde vi inte önska oss bättre förutsättningar (kanske lite mer sol….), så vi vill rikta ett varmt tack till FBK för hyra av lokal och båtar och till alla deltagare för ert stora engagemang under dessa två dagar!

 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!!!

 

Hemma hos… Skillinge Båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för sista inför sommaren styrelsemöte. Den här gången hos Skillinge Båtklubb.

Båtklubben har ca 100 medlemmar. Klubbens verksamhet står på tre ben,segel/motorbåts verksamhet, seglarskola för barn- och ungdomar, bouleverksamhet.
Klubben har egen föreningslokal strax norr om Skillinge hamn. Intill klubblokalen finns det mark för mastskjul, vinteruppställning av jollebåtar samt arrendemark för vinteruppställning av fritidsbåtar, segel- och motorbåtar, ca 20 båtar.

 

 

Klubbens verksamhet är åretruntverksamhet men är huvudsaklig under vår/sommarsäsongen. Klubbens största verksamhet är seglarskola för barn-och ungdomar mellan 8 – 18 år. Denna verksamhet omfattar ca 65 ungdomar per år samt 6 ungdomsinstruktörer. Segelutbildningen bedrivsi två båttyper, optimistsegling och segling med kölbåt typ M606. Totalt har klubben 10 optimistbåtar och 3 M606 båtar. Klubbens tävlingsverksamhet är numera begränsad. Fokus läggs idag på båtmiljöfrågor, sjösäkert och allmän information. Klubbens bouleverksamhet är uppskattad av i första hand den äldre befolkningen och fyller en viktig funktion i samhälle.

Styrelsen framför ett stor tack för ett trevligt möte och möjligheten att vara i klubbens lokal.

 

Säkrare på sjön – gratis flytvästar till klubbar

posted in: Okategoriserade | 0
Bild: Wikimedia commons

Tidigare har vi informerat om SkBf:s projekt ”Säkrare på sjön” då förbundet i samarbete med SBU kommer att dela ut ett antal gratis flytvästar. För att kunna ansöka om ett antal gratis flytvästar krävs det att båtklubben, under sommaren, genomför en aktivitet som främjar båtsporten. Aktiviteten kan rikta sig till både barn och vuxna. Anmäl din klubb genom att fylla den enkla ansökningsblanketten. Antalet flytvästar är begränsad, sista ansökningsdag är den 15 juni 2017.

I samband med detta vill vi också göra våra medlemmar uppmärksamma på Konsumentverkets rekommendation vad gäller kontroll av uppblåsbara flytvästar som idag ägs av ca 20% båtägare. Mer information finns i KO:s egen broschyr.

Hemma hos… Skåre båtklubb

posted in: Styrelsemöten | 0

 

Då var det dags för styrelsen att besöka det pittoreska Skåre och en av Trelleborgs tre båtklubbar. Mötet inleddes med välkomnande ord från Skåre båtklubbs ordförande, Kenneth Lundgren och presentation av de medlemmar som deltog i mötet.

 

Skåre båtklubb är belägen i Skåre fiskeläge. Hamnen byggdes av fiskarna efter den stora stormen 1926 och invigdes 1936. Hamnen ägs av Trelleborgs kommun och precis som i de övriga två hamnarna gäller en kommunal kö och prissättning. Själva prissättningen är något som man pratar om, då kommunen inte gör någon skillnad mellan hamnarna oavsett vilka faciliteter som finns. Hamnen har 77 båtplatser plus ett antal mindre platser. Med tanke på att klubben har ett 30-tal medlemmar så är det gott om lediga platser. Underhållet av hamnen görs regelbundet och det senaste arbetet var en 3 meter djup muddring för insegling. Till kaj är de ca 2,20 m. De närmaste planerna gäller en ny gjutning av kajen.

 

Båtklubben är liten, men med väldig engagerade medlemmar och bland klubbmedlemmarna finns bl.a. två aktiva yrkesfiskare. Ett litet medlemsantal gör att de ekonomiska förutsättningarna inte är så stora och därför är kreativitet, engagemang och eget arbete viktiga delar av medlemskapet. Bland de senaste projekten finns en renoveringen av taket och fasaden. Det planeras även mindre förändringar inomhus då lokalen hyrs ut till både medlemmar och icke medlemmar för olika festtillfällen.

Aktiva medlemmar som anordnar studiebesök och gemensamt renoverar sin klubbstuga bidrar till en gedigen gemenskap och trivsel och är en av klubbens stora tillgångar.  Klubben har dessutom ett bra samarbete med Räddningstjänsten, Trelleborgs Säkerhetsavdelning samt Sjöräddningen och ordnar tillsammans utbildningar i bl.a HLR och säkerhet till sjöss. Men som många andra båtklubbar brottas även Skåre med stigande medelålder och ett sakta sjunkande medlemsantal. Med tanke på att Skåre fiskeläge ligger så vackert, både från sjösidan och i anslutning till ett mindre samhälle med 87 hushåll, samt att det finns gott om lediga båtplatser bör det locka dit fler båtägare och båtintresserade. Närheten till samhället, där det alltid finns människor i rörelsen, gör hamnen både trygg och säker och medlemmarnas engagemang bidrar till en god stämning och en riktig gemenskap.

SkBf styrelse vill framföra ett stort tack för ett varmt välkomnande och möjligheten att hålla mötet i klubblokalen!

Hälften skulle förmodligen överleva!

posted in: Okategoriserade | 0

Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen som äger rum den 21 maj. Flytvästdagen är den dag då vi, en lång rad organisationer och myndigheter, vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de som omkommit i fritidsbåtsolyckor förmodligen skulle ha överlevt om de använt flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Av de 307 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 185 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst.

Information om nyttan av att använda flytväst kommer att spridas vid olika aktiviteter i landet och via media och sociala nätverk före och under den Internationella Flytvästdagen 2017.

Utbildningshelg för ungdomar sommaren 2017

posted in: Utbildning | 0

En av de största utmaningarna vi har som båtklubbar är att få nya generationer att komma in i båtlivet. Att på ett säkert och roligt sätt kunna introducera barn, ungdomar och andra till både aktiviteter och uppdrag i klubben måste vara en av klubbarnas viktigaste uppgifter.

Skånes Båtförbund anordnar därför en ledarutbildning för ungdomar i sommar. Det vi siktar på är ledarskap i kombination med föreningskunskap och utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen bekostas av Svenskt Friluftsliv och Skånes Båtförbund och kommer att ske i södra Skåne den 3 juni – 4 juni. Det finns 20 platser till årets utbildning och två platser för medföljande vuxna som hjälper till. I första hand är det två platser per klubb, men eventuell restplats kan erbjudas beroende på antalet anmälningar.
Intresserade?! Anmäl är här. För mer information maila till gitte@skanebat.se eller henrik@skanebat.se

Båtriksdagen 2017

posted in: Okategoriserade | 0

Årets Båtriksdag har avhållits förra helgen i Östersund. Året val resulterade i att SBU:s ordförande Bengt Gärde sitter kvar en sista  tvåårsperiod. Därefter kommer en ny ordförande att ta över. Fyra ledamöter i unionsstyrelsen valdes sedan och här valdes från SkBf Henrik de Vries in. Vidare valdes vår revisor Christer Eriksson in i ett fyllnadsval på ett år. Med Christers inval i styrelsen kommer vår kassör Leif Zadig att bli ordinarie revisor. Sedan tidigare sitter Kjell Holst i styrelsen som därmed innehåller tre ledamöter från Skåne.

En lördag med BAS

posted in: BAS, Utbildning | 0

 

En solig och vacker lördag i slutet av mars ägde rum i Falserbokanalens båtklubb en BAS-kurs. 10 entusiastiska deltagare från skånska klubbar deltag i den fulltecknade kursen. Det fanns både nybörjare och de som redan har använd BAS i en större utsträckning men ville gå djupare på visa områden och ställa specifika frågor. Kursledaren Jörn Plato började med grunderna i BAS och dagen avslutades med en frågestund utifrån egna erfarenheter och frågeställningar. Under kursen nämndes bl.a. SBU:s instruktionsfilmer för BAS K. Alla filmer är tillgängliga på Youtube i kanalen Patrik Lindqvist SBU. En gemensam god lunch och strålande solvädret gjorde dagen ännu bättre :). Nästa kurstillfälle, möjligen i ett annat upplägg, kommer att planeras till hösten.