50:de Båtdagen 21/3 INSTÄLLD!

posted in: Okategoriserade | 0

Välkomna till det 50-de årsmötet för Skånes Båtförbund.

Båtdagen, den 21 mars 2020.

Plats: Falsterbo kursgård.

Samling med frukost kl. 09.30. Förhandlingarna påbörjas kl 10.00 och avslutas ca 14.30.

Programmet för den 50-de båtdagen är:

10.00 Årsmöte 2020 med årsbokslut för 2019.

11.30 Sven Rosborn* föreläser om Öresunds historia och sjöslagen på sundet.

13.00 2-rätters 50-årslunch. Kaffe med 50-årstårta och Skånes Båtförbund, de första 50 åren.

14.30 (ca) Avslut.

*Sven Rosborn.  Arkeolog, föreläsare. Fil lic. i medeltidsarkeologi, f.d. museichef, medgrundare till Fotevikens museum etc. Se vidare Wikipedia, Pilemedia för mer info.

Övrigt.

Vi vill också särskilt be klubbarna att nominera styrelseledamöter gärna med ett starkt intresse för miljöfrågor då dessa tar en allt större plats i båtlivet. Förbundet ombesörjer kompletterande utbildning till en roll som miljöcoach och kontakt mellan förbundet och den miljöorganisation som är under uppbyggnad inom Båtunionen.

Vi behöver även en person med intresse av allmänna båtlivsfrågor och gärna någon som vill hantera vår hemsida.

Vi vill också informera om att medlemsklubbar har möjlighet att söka förtjänsttecken för enskild medlem eller klubbfunktionär, enligt Skånes Båtförbunds statuter (se hemsidan).

Vänligen meddela deltagande till

ordförande Kjell Holst tel. 0734-170767(e-mail: kjell@skanebat.se) eller sekreterare Björn Skarin på tel. 0709-766304(e-mail bjorn@skanebat.se), senast lördagen den 14 mars 2020.

Protokoll 2019

Verksamhetsberättelse

Nomineringsblankett

Dagordning 2020

FULLMAKT båtdag

Välkomna!

Skånes Båtförbund