SkBf - Skånes Båtförbund - Nyheter

God Jul och Gott Nytt År

Skånes Båtförbund vill önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År och tacka för det året som varit. En speciell tack vill vi rikta till vår samarbetspartner Thomas Hansson på... READ MORE

Förbundsråd 12 november 2016

Kallelse Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till 2016 års Förbundsråd. Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum... READ MORE

Båtlivsundersökningen 2015

Båtlivsundersökningen – en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används – genomfördes första gången 2004 och därefter en andra gång år 2010. År 2015 fick Intermetra Market & Business Research AB uppdrag från Transportstyrelsens Sjö-... READ MORE

Rapport från SkBf Båtdag 12 mars

På förbundets årsstämma, Båtdagen, den 12 mars föreläste Thomas Hansson och Göran Andersson från Hanssons Skydd & Säkerhet om akutsjukvård, HLR och hjärtstartare. En föreläsning som var både nyttig, spännande och underhållande. Stort... READ MORE

Utbildning – Instruktör Båtskola

Nu har alla Skånes Båtförbunds medlemsklubbar möjlighet att skicka en eller flera deltagare till en UTBILDNING för instruktörer på båtskola med fokus på kommunikation och metodik. Detta till en mycket förmånlig kostnad. Se mer info här... READ MORE

hss2

svenskasjo_980x240_anders_sbu